Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên Đại học chính quy năm 2020

12-06-2020 00-00

Ngày 12/06, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên đại học chính quy đủ điều kiện bảo vệ khóa luận của các ngành đào tạo trong Trường.

Tại 14 hội đồng bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp, các bạn sinh viên đã trình bày các khóa luận của mình trước sự phản biện của hội đồng khoa học. Theo quy chế mới, tất cả sinh viên theo học hệ tín chỉ đều được bảo vệ khóa luận thay vì thi tốt nghiệp. Theo đánh giá của Hội đồng khoa học, nội dung và chất lượng của các khóa luận năm nay tốt hơn và sát với thực tế hơn những năm trước, đảm bảo yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp đại học.

PGS.TS Đặng Văn Dũng, Phó hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo buổi bảo vệ khóa luận

  Cũng trong đợt bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp này còn có 9 sinh viên Khoa Y sinh học TDTT là lưu học sinh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào do ảnh hưởng Covid_19 không thể sang bảo vệ khóa luận trực tiếp. Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã tạo điểu kiện cho các lưu học sinh bảo vệ trực tuyến bằng phần mềm MS Team

Sinh viên Khoa Y sinh học TDTT là lưu học sinh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào bảo vệ khóa luận trực tuyến

Lễ bảo vệ tốt nghiệp là một sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong quá trình học tập, thực tập và nghiên cứu cuối khóa của các bạn sinh viên. Những năm gần đây sinh viên Nhà trường sau khi tốt nghiệp có việc làm đạt tỷ lệ 70-90% sau 6 tháng tốt nghiệp.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ:

Hội đồng khoa học chấm khóa luận của sinh viên 

Sinh viên Đinh Thị Ngọc Trang, Lớp Quần vợt,  Đại học khóa 52 Khoa Huấn luyện thể thao bảo vệ khóa luận trước Hội đồng

Sinh viên Nguyễn Anh Dũng, Lớp Bóng đá, Đại học khóa 52 Khoa Huấn luyện thể thao bảo vệ khóa luận trước Hội đồng

Sinh viên Nguyễn Trọng Tiền, Lớp Cờ, Đại học khóa 52 Khoa Huấn luyện thể thao bảo vệ khóa luận trước Hội đồng

Sinh viên Nguyễn Trọng Nam, Lớp Võ, Khóa Đại học 52, Khoa Giáo dục thể chất

bảo vệ khóa luận trước Hội đồng

 

Sinh viên Nguyễn Quang Minh, Lớp Bơi Lội, Khóa Đại học 52, Khoa Giáo dục thể chất

bảo vệ khóa luận trước Hội đồng

Chuyên mục tin tức