Lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

31-08-2020 00-00

Hôm nay, ngày 31/8/2020, tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã diễn ra lễ công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh.

Đến dự lễ công bố, về phía khách mời có PGS.TS. Tạ Quang Đông, Ủy viên ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí lãnh đạo các vụ, văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Tổng cục TDTT; Các đồng chí chuyên gia. Về phía Nhà trường có PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS. Đặng Văn Dũng, Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Trí Trường, Phó Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị Trường.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Tạ Quang Đông đã trao Quyết định số 2364/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 cho Nhà trường và Quyết định số 2366/QĐ-BVHTTDL ngày 25/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Theo đó, Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh gồm 15 thành viên, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học TDTT Bắc Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường.

PGS.TS. Tạ Quang Đông,  Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định công nhận Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh là trường đại học đầu tiên của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng quy định của ”Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học”. Đây là bước tổ chức quan trọng trong quá trình triển khai các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý các cơ sở giáo dục đại học nói riêng và quản lý đơn vị sự nghiệp công lập nói chung.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã đề nghị Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tập trung làm tốt ba việc chính: Một là, xây dựng và vận hành tốt quy chế tổ chức hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ cơ sở theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và quy định pháp luật khác có liên quan. Đoàn kết, phối hợp với Đảng ủy, Ban giám hiệu và các tổ chức chính trị để triển khai hiệu quả các hoạt động chính trị của nhà trường; Hai là, cần công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; Thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường, tiến hành giám sát việc tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng trường, giám sát quản lý tài sản, tài chính của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh theo quy định và ba là đề nghị đồng chí Chủ tịch Hội đồng trường phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tổ chức triển khai các hoạt động của Hội đồng trường theo đúng quy định. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng, Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh sẽ là một tập thể đoàn kết, năng động, sáng tạo, làm việc dân chủ và hiệu quả, góp phần tích cực giúp Trường vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc những mục tiêu và nhiệm vụ đào tạo của Nhà trường trong giai đoạn phát triển mới

PGS.TS. Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Trường

Thay mặt các thành viên, ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đã gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường cùng sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời hứa, sẽ tập trung làm tốt các nhiệm vụ mà đồng chí Thứ trưởng đã giao cho Hội đồng và tập thể Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi sứ mệnh của mình./.

Chuyên mục tin tức