Lịch công tác tuần 02

06-08-2021 17-06

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

   TRƯỜNG PTNK TDTT OLYMPIC

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

(Từ ngày 09/8 đến ngày 15/8 năm 2021)

                                                            

TT

Họ tên

Chức vụ

Nội dung công việc

1

PGS. TS Tạ Hữu Hiếu

Hiệu trưởng

 - Thứ 2 - Thứ 6: Giải quyết công việc và quản lý chung;

 - Trực lãnh đạo thứ 2, 4, 6;

 - Triển khai các nhiệm vụ về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.

2

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P.Hiệu trưởng

 - Thứ 2 - Thứ 6: Giải quyết công việc chung;

 - Trực lãnh đạo: Thứ 2,3,5.

- Phụ trách công tác quản lý học sinh, đào tạo năng khiếu.

 - Triển khai các nhiệm vụ về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022.

3

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

P.Hiệu trưởng

 - Phụ trách công tác đào tạo văn hóa; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cuối năm học 2020-2021; Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh.

 - Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh về các hoạt động  phòng, chống dịch bệnh COVID.

4

ThS. Đàm Danh Phương

Chuyên viên

- Giải quyết công việc chuyên môn;

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 4, 6.

 - Tổng hợp kết quả thi học kỳ 2 và các nhiệm vụ kết thúc năm học 2020-2021; Phối hợp triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Hoàn thiện các công việc liên quan đối với giáo viên tham gia giảng dạy học kỳ 2.

- Công tác văn phòng, công tác tuyển sinh.   

5

CN. Phan Thị Thu Hường

Giáo viên

 - Trực Văn phòng thứ 3;

 - Phụ trách Đoàn, đội. Phối hợp thực hiện công việc của Trường.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kết thúc năm học 2020-2021, triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Công tác văn phòng, công tác tuyển sinh.   

6

Ths. Phạm Bá Dũng

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 4, 6.

 - Thực hiện công tác báo cáo về tình hình dịch COVID theo yêu cầu của Sở GD ĐT Bắc Ninh.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kết thúc năm học 2020-2021, triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 - Công tác văn phòng, công tác tuyển sinh.   

7

CN. Hoàng Thị Thúy

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Thứ 3,5.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kết thúc năm học 2020-2021, triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Công tác văn phòng, tư vấn tuyển sinh,…  

 

Ghi chú:

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19, Trường phổ thông năng khiếu TDTT Olympic làm việc theo hướng dẫn của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh, Phòng GD&ĐT Từ Sơn và Sở GD&ĐT Bắc Ninh về thực hiện nhiệm vụ trong thời gian xảy ra dịch Covid 19.

 

Chuyên mục tin tức