Lịch công tác Tuần 13

22-10-2021 15-27

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

   TRƯỜNG PTNK TDTT OLYMPIC

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

 

(Từ ngày 25/10 đến ngày 31/10 năm 2021)

Thứ 2: Họp đơn vị - thời gian 8 giờ 30 phút.

 

TT

Họ tên

Chức vụ

Nội dung công việc

1

PGS. TS Tạ Hữu Hiếu

Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4, 6: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung.

 - Tham gia các cuộc họp theo lịch công tác của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

 - Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.

 - Tham dự các cuộc họp trực tuyến (theo kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh).

 - Tham gia giảng dạy môn Toán (khối THPT) theo lịch TKB của Trường.

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

P.Hiệu trưởng

 - Phụ trách công tác đào tạo văn hóa; Triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh.

- Thứ 2, 3, 5: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung;

 - Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

3

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P.Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4: Giải quyết công việc chung;

 - Trực lãnh đạo: Thứ 3.

- Theo dõi, chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh về các hoạt động  phòng, chống dịch bệnh COVID.

- Phụ trách công tác quản lý học sinh, đào tạo năng khiếu.

 - Chỉ dạo công tác cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

 - Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

4

ThS. Đàm Danh Phương

Chuyên viên

- Giải quyết công việc chuyên môn;

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 4.

 - Triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Hoàn thiện hồ sơ học sinh chuyển trường. Hồ sơ tuyển sinh đầu vào các khối năm học 2021-2022.

- Công tác văn phòng, chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đối với GVCN các lớp, …

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

5

CN. Phan Thị Thu Hường

Giáo viên

 - Trực Văn phòng thứ 3;

 - Phụ trách Đoàn, đội. Phối hợp thực hiện công việc của Trường.

 - Triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Tham gia các hoạt động  phòng, chống dịch bệnh COVID theo.

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

6

Ths. Phạm Bá Dũng

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 4

 - Thực hiện công tác báo cáo về tình hình dịch COVID theo yêu cầu của Sở GD ĐT Bắc Ninh.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Công tác văn phòng, CNTT,…

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

7

Ths. Hoàng Thị Thúy

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Thứ 3.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Công tác đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm.

- Công tác văn phòng, tư vấn tuyển sinh,… 

- Thực hiện công tác báo cáo về tình hình dịch COVID theo yêu cầu của Sở GD ĐT Bắc Ninh.

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

 

 

Ghi chú:

- Từ ngày 25/9/2021, học sinh các khối trở lại Trường học tập bình thường.

- Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19, nhà Trường yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh, vận động viên nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid 19.

 

Chuyên mục tin tức