LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2022

16-06-2022 14-33

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN 

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24 NĂM 2022

(Từ ngày 13 đến 19/6/2022)

 

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

Phạm Tuấn Dũng

(Trưởng phòng)

Điều hành các công việc của phòng (thực hiện theo kế hoạch nhà trường)

- Thứ 3: 16h00 Họp phòng

- Quản lý công tác học sinh, sinh viên

2

Hoàng Nam

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Thứ 3: 16h00 Họp phòng.

- Trực phòng 2.4.6

 - Quản lý hồ sơ sinh viênKhóa 55; 57

3

Nguyễn Thị Hằng

(Chuyên viên)

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Trực phòng:  3.5

- Thứ 3: - 16h00 Họp phòng.

Thực hiện công tác hành chính của khóa học sinh viên

- Quản lý hồ sơ sinh viên Khóa 54; 56

 

Chuyên mục tin tức