LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

25-06-2022 08-45

TỪ 27/6/2022 ĐẾN 03/7/2022

TT

Họ và tên

Nội dung công việc trong tuần

 

Công việc chung

- Thứ 2: 8h30' Hội ý Lãnh đạo trường (A3)

1

Đàm Trung Kiên

Trưởng phòng

 

Quản lý chung và quản lý công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Tham gia giảng dạy & NCKH

Các công việc chung của Phòng
     

2

Lê Thị Thuỳ Linh

Phó Trưởng phòng

0906262185

Phụ trách công tác Thanh tra giáo dục

Tổ chức thi và quản lý thi kết thúc học phần

Các công việc chung của Phòng
     

3

Ngô Trọng Hiệp

0973202303

Phụ trách công tác chấm thi và quản lý chấm thi kết thúc học phần

Phụ trách công tác lưu trữ bài thi, công tác ISO và cộng tác viên CNTT

Các công việc chung của Phòng
4

Nguyễn Tất Dũng

0989996143

Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Xây dựng kế hoạch và tham mưu lãnh đạo Phòng về ĐBCL

Các công việc chung của Phòng

5

Lê Tú Anh

0369666808

Thực hiện công tác Khảo thí:

nhận in sao đề thi, xử lý dữ liệu bài thi, phục vụ chấm thi, quản lý bài thi

Các công việc chung của Phòng

Chuyên mục tin tức