Lịch công tác Tuần 27 năm 2022

01-07-2022 17-45

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

   TRƯỜNG PTNK TDTT OLYMPIC

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM 2022

(Từ ngày 04/7 đến ngày 10/7 năm 2022)

TT

Họ tên

Chức vụ

Nội dung công việc

 

Lịch chung

(Đối với tất cả cán bộ)

 

  Thứ 2: 8h00: Họp đơn vị

1

PGS. TS Tạ Hữu Hiếu

Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4, 6: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung.

 - Tham gia các cuộc họp theo lịch công tác của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

  - Tham dự các cuộc họp trực tuyến (theo kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh).

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

P.Hiệu trưởng

 - Phụ trách công tác đào tạo văn hóa;

- Thứ 2, 3, 5: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung;

- Công tác thi TN THPT 2022;  

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

3

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P.Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4: Giải quyết công việc chung;

 - Trực lãnh đạo: Thứ 3.

- Phụ trách công tác quản lý học sinh, đào tạo năng khiếu.

 - Chỉ dạo công tác cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2021-2022.

4

CN. Phan Thị Thu Hường

Giáo viên

 - Trực Văn phòng thứ 3;

 - Triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022.

- Tham gia giảng dạy các môn học văn hóa theo lịch TKB của Trường.

5

Ths. Phạm Bá Dũng

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 4, 6.

  • Tham gia tổ chức thi giữa học kỳ 2.

  - Công tác văn phòng, CNTT,…

- Công tác tuyển sinh,…

6

Ths. Hoàng Thị Thúy

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Thứ 3, 5.

 - Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ năm học 2021-2022; Công tác đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm.

- Công tác văn phòng, tư vấn tuyển sinh,… .

 

Ghi chú:  Từ ngày 6 – 8/7 năm 2022, học sinh Khối 12 tham gia kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Trường PTTH Từ Sơn.

Chuyên mục tin tức