Lịch công tác Tuần 3

08-02-2022 09-46

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 1

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT              Từ ngày 17 tháng 1 đến 23 tháng 1

                                                                               Học kỳ II – Năm học : 2021 – 2022

                               

                  LỊCH TRỰC CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN :

 

TT

HỌ VÀ TÊN

THỨ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỨC DANH

 

TRƯỞNG KHOA TS Trần Kim Tuyến

T2

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

 

T5

Quản lý chung

9h Họp xét nâng bậc lương trước thời hạn

14h Họp xét cảnh báo học tập(A2)

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

PHÓ KHOA TS TÔ XUÂN THỤC

T2

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

 

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s

Nguyễn Văn Bách

T2

Trực Khoa

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Trực Khoa

Quản lý chung

 

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s Vũ Thị Tuyết Nhung

T2

Quản lý chung

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

 

T5

Trực khoa

Quản lý chung

 

T6

 

 

T7

 

 

CN

 

 

 

CHUYÊN VIÊN

Th.s Dương Thị Trường

T2

Quản lý chung

 

T3

Trực khoa

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

 

T5

Quản lý chung

 

T6

Trực khoa

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

T3

Quản lý chung

 

T4

Quản lý chung

 

T5

Quản lý chung

 

T6

Quản lý chung

 

T7

 

 

CN

 

 

 

Chuyên mục tin tức