Lịch công tác tuần 30

07-03-2020 12-24

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN 30

Từ ngày 9/03/ 2020  đến ngày  15/03/ 2020

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1

ThS. Đào Văn Thăng

 

Phó

Giám đốc

 

- Thứ 2: 10h30, họp BCH đoàn (VPĐ)

- Điều hành chung công việc của trung tâm  

- Tham gia các cuộc họp chung theo lịch nhà trường                                                

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ (Tuần, tháng năm), báo cáo đột xuất theo công việc được phân công với Ban Giám hiệu.                 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu phân công.

- Giải quyết công việc hành chính của trung tâm

2

ThS. Nguyễn Thị Quyên

 

Chuyên viên

 

- Trực trung tâm: Thứ 3, 5

- Thực hiện lưu trữ văn thư theo quy trình ISO

- Giải quyết các công việc được phân công

- Cấp phát văn bằng, chứng chỉ (VB2, B1)

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh Văn bằng 2 khóa 5, ngành ngôn ngữ Anh.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phó giám đốc.

3

ThS. Dương Thị Lê

 

Chuyên viên

 

- Trực trung tâm: Thứ 4, 6

- Trợ lý công nghệ thông tin

- Giải quyết các công việc được phân công

- Tiếp nhận hồ sơ và cấp phát chứng chỉ (Ứng dụng CNTT cơ bản) 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Phó giám đốc.

Ghi chú

- Các công việc khác theo kế hoạch

- T2: 13h30, đại hôi sv

 - T3: 15h00, Đại hội chi bộ

Chuyên mục tin tức