Lịch công tác Tuần 36

05-09-2022 10-52

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                           LỊCH CÔNG TÁC

                                                          Tuần: 36

                             Từ  ngày 05 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2022

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 1 

 Ban Giám Đốc

( PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành công việc tại Trung tâm

 - Thứ 2: 7h: Chào cờ toàn trường

  + 8h: Điều hành công tác đón tiếp học viên khoá 38

- Thứ 3: Chỉ đạo, điều hành công tác Khai giảng chương trình GDQPAN khoá 38 tại Nhà thi đấu

 - Thứ 4: 8h; Ban thường vụ Đảng uỷ làm việc vơi Ban chi uỷ các chi bộ (A2)

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thiếu Tá: Vũ Đình Phan)

- Thứ 2: 7h: Chào cờ toàn trường

  + 8h: Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp học viên khoá 38

- Thứ 3: Khai giảng chương trình GDQPAN khoá 38 tại Nhà thi đấu

- Thực hiện công tác chuyên môn

3

Phòng Hành chính, tổ chức

- Thực hiện công tác văn thư.

- Thứ 2: 7h: Chào cờ toàn trường

  + 8h: Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp học viên khoá 38

- Thứ 3: Khai giảng chương trình GDQPAN khoá 38 tại Nhà thi đấu

- Thực hiện công tác chuyên môn.

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Thứ 2: 7h: Chào cờ toàn trường

  + 8h: Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp học viên khoá 38. Cấp phát quân tư trang cho học viên

- Thứ 3: Khai giảng chương trình GDQPAN khoá 38 tại Nhà thi đấu

- Thực hiện công tác chuyên môn

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Chuẩn bị giáo án bài giảng tổ chức giảng dạy hv khoá 38 (Theo kế hoạch)

 

6

 

Quản Lý khung

- Thứ 2: 7h: Chào cờ toàn trường

  + 8h: Tổ chức thực hiện công tác đón tiếp học viên khoá 38

- Thứ 3: Khai giảng chương trình GDQPAN khoá 38 tại Nhà thi đấu

- Quản lý học viên (24/24)

Chuyên mục tin tức