Lịch công tác tuần 37

12-04-2021 08-49

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

          TRUNG TÂM GDQP&AN

 

                                       LỊCH CÔNG TÁC

                                                      Tuần: 37

                        Từ  ngày 12 tháng 4 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021

TT

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

                                                                                                      NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

 1 

 Ban Giám Đốc

( PGS.TS: Nguyễn Văn Phúc - GĐ

TS: Nguyễn Văn Hoà -  P.GĐ

Đại tá: Lê  Danh Nam - P.GĐ

- Điều hành công việc tại Trung tâm

Điều hành chung công tác đào tạo học viên Khóa 28, đợt 1.

- Thứ 2: 13h30: Giao ban trường (A2)

- Thứ 3: 8h00: Khai giảng Chương trình GDQPAN Khóa 28, đợt 1 tại Sân Điền kinh 1

    2

Phòng Đào tạo, QLSV

(Thiếu Tá: Vũ Đình Phan)

- Thực hiện công tác giảng dạy học viên khóa 28, đợt 1.

- Thứ 3: 8h00: Khai giảng Chương trình GDQPAN Khóa 28, đợt 1 tại Sân Điền kinh 1

- Thực hiện công tác giảng dạy trong và ngoài trường.

- Thực hiện công tác chuyên môn

3

Phòng Hành chính, tổ chức

- Thực hiện công tác văn thư.

- - Thứ 3: 8h00: Khai giảng Chương trình GDQPAN Khóa 28, đợt 1 tại Sân Điền kinh 1

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học viên khóa 28, đợt 1

- Thực hiện công tác chuyên môn

4

Phòng Hậu Cần, TC-KT

(TS: Nguyễn Ngọc Khôi)

- Tham mưu  BGĐ về công tác Hậu cần

- Theo dõi cấp phát vật chất cho học viên, phối hợp tổ điên, nước sửa chữa hỏng hóc phát sinh.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học viên khóa 28, đợt 1

- Thực hiện công tác chuyên môn

5

Khoa Quân sự, Chính trị

- Tham mưu BGĐ tổ chức thực hiện môn học

- Tổ chức giảng dạy cho học viên khóa 28, đợt 1

 

6

 

Quản Lý khung

- Quản lý học viên (24/24)

Chuyên mục tin tức