Lịch công tác Tuần 48

26-11-2022 06-57

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

   TRƯỜNG PTNK TDTT OLYMPIC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48 NĂM 2022

(Từ ngày 28/11 đến ngày 04/12 năm 2022)

TT

Họ tên

Chức vụ

Nội dung công việc

 

Lịch chung

(Đối với tất cả cán bộ)

 

- 7h30: Họp đơn vị

1

PGS. TS Tạ Hữu Hiếu

Hiệu trưởng

- Thứ 2, 4, 6: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung.

 - Thứ 3: 14h00 – Họp Bí thư Chi bộ

  - Tham gia các cuộc họp theo lịch công tác của Trường ĐH TDTT Bắc Ninh.

  - Tham dự các cuộc họp (theo kế hoạch của Sở GDĐT Bắc Ninh).

 - Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

2

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

P.Hiệu trưởng

 - Đi công tác từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2022

- Phụ trách công tác đào tạo văn hóa;

- Thứ 2, 3, 6: Trực lãnh đạo và giải quyết công việc chung;  

- Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

3

ThS. Nguyễn Văn Hưng

P.Hiệu trưởng

 - Thứ 2, 4: Giải quyết công việc chung;

 - Thứ 2, 3, 5. Trực lãnh đạo, giải quyết công việc chung

- Phụ trách công tác quản lý học sinh, đào tạo năng khiếu.

 - Chỉ dạo công tác cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học 2022-2023.

4

CN. Phan Thị Thu Hường

Giáo viên

 - Trực Quản lý Đoàn đội thứ 3, 4;

 -Các hoạt động đoàn đội,…

 - Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

5

Ths. Phạm Bá Dũng

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng thứ 2, 3, 6.

 - Công tác văn phòng, CNTT,…

  - Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

6

Ths. Hoàng Thị Thúy

Chuyên viên

 - Trực Văn phòng: Sáng Thứ 2, 4, 5.

- Trực Quản lý Đoàn đội thứ  2, 5, 6;

 - Phối hợp triển khai các nhiệm vụ năm học 2022-2023; Công tác đoàn đội, giáo viên chủ nhiệm.

- Công tác văn phòng, tư vấn tuyển sinh,…

- Giảng dạy các môn Văn hóa theo TKB

          * Ghi chú: 13h30 – Thứ 2 (ngày 28/11/2022): Khám sức khỏe cho học sinh đầu năm học 2022-2023.

Chuyên mục tin tức