Lịch công tác tuần 9

05-10-2020 09-00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

  PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

Từ ngày28/9/2020-04/10/2020- Học kỳ I - Năm học: 2020 - 2021

Quản lý và điều hành hoạt động chung: TS. Nguyễn Thanh Tùng - 0983.858.009;

ThS. Nguyễn Văn Tuấn -  0912.690.899; CN. Nguyễn Thị Nga - 0982.242.007;

ThS. Đàm Công Trí - 0983.399.204; TS. Lê Trí Trường - 0913.023.979

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huế - 0904.386.236

TT

Họ và tên

Nội dung công việc

1

TS. Nguyễn Thanh Tùng

Trưởng phòng

- Tham mưu, giúp việc cho Ban giám hiệu thực hiện công tác tổ chức cán bộ, tài chính, hành chính, quản trị và y tế;

- Điều hành chung công việc của Phòng HC,TH

I

Tổ Tổng hợp, văn phòng

 

2

ThS. Nguyễn T Thanh Huế

P.Trưởng phòng

- Tổng hợp chi tiết nội dung các mảng công việc của Phòng báo cáo Trưởng Phòng;

3

Ngô Thị Thúy Nga

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

Trực tết Nguyên Đán 24,25/01/2020

4

ThS. Nguyễn Thạc Hùng

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

5

ThS. Phạm Ngọc Hải

Chuyên viên

- Thực hiện các công việc chuyên môn

II

Bộ phận công tác cán bộ

 

6

ThS. Nguyễn Văn Tuấn

P. Trưởng phòng

Phụ trách chung công tác cán bộ; công tác quản lý nhân sự; công tác chế độ chính sách cho công chức, viên chức, người lao động; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; an ninh trật tự.

7

Bùi Văn Cương

Chuyên viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

8

Lê Thị Lan Chi

Chuyên viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

9

Lê Thị Thanh Thảo

Thực hiện các công việc chuyên môn

III

Bộ phận Tài chính, Y tế, nhà khách.

 

10

Nguyễn Thị Nga

P. Trưởng phòng

Phụ trách, quản lý bộ phận tài vu, Y tế và nhà 7 tầng VĐV;

Thanh toán các hoạt động khoa học; Thanh toán các hoạt động sau đại học

III.1

Bộ phận Tài chính

 

11

Ngô Kiều Diệp

Kế toán trưởng

- Quản lý chung các hoạt động thanh quyết toán của nhà trường.

- Nhận bàn giao công việc

12

ThS. Nguyễn Ngọc Toại

Kế toán viên

- Thực hiện công tác bàn giao

- Thanh toán cải tạo sửa chữa lớn

- Tham gia đấu thầu đề tài khoa học

13

Nguyễn Quang Thịnh

Kế toán viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

14

Phạm Thị Trang

Kế toán viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

15

Dương Xuân Thắng

Kế toán viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

16

Nguyễn Thị Minh Hương

Kế toán viên

Thực hiện các công việc chuyên môn

17

Trương Thị Hồng Liên

Thủ quỹ

Thực hiện các công việc chuyên môn

III.2

Tổ nhà khách

 

18

Nguyễn Tiến Dương

Chuyên viên

- Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch.

- Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

III.3

Tổ  Y tế

 

19

Tạ Đức Phượng

Tổ trưởng, bác sĩ

- Tổ chức triển khai, giám sát kiểm tra, đánh giá các hoạt động của trạm y tế; theo dõi giám sát toàn diện công tác y tế nhà trường;

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khi lãnh đạo phòng điều động.

20

Đặng Thúy kiên

Y sĩ

- Thực hiện công việc theo chuyên môn;

- Luân phiên trực ngoài giờ theo lịch;

21

Nguyễn Thị Chung

Y sĩ

- Thực hiện công việc theo chuyên môn;

- Luân phiên trực ngoài giờ theo lịch;

22

Hán Thị Thanh Huyền

Y sĩ

- Thực hiện công việc theo chuyên môn;

- Luân phiên trực ngoài giờ theo lịch;

IV

Bộ phận Quản trị

 

23

ThS. Đàm Công Trí

P. Trưởng phòng

- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất toàn trường;

- Phụ trách chung tổ điện, nước, hội trường, thiết bị sân bãi; sửa chữa và xây dựng cơ bản; tổ chức đấu thầu các hạng mục xây dựng, sửa chữa.

IV.1

Tổ Thiết bị, hội trường, sân bãi

 

24

Chu Minh Tiến

Tổ trưởng, Cán sự

Thực hiện công việc chuyên môn

25

Vũ Hồng Hưng

Thực hiện công việc chuyên môn

26

Nguyễn Danh Quân

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

27

Nguyễn Văn Phúc

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

28

 

Hướng Xuân Khuyến

Thực hiện công việc chuyên môn

29

Hoàng Thị Hải

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

IV.2

Tổ Điện - Nước

 

30

Vũ Quang Hiền

Tổ trưởng

Phụ trách, điều hành chung công việc của tổ, trực tiếp thực hiện các công việc điện, nước theo sự sắp xếp, phân công công việc;

31

Nguyễn Cao Giang

Chuyên viên

Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch

32

Nguyễn Thạc Nghĩa

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch

33

Đỗ Đăng Tùng

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch

34

Lê Công Duy

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn và trực theo lịch

V

Bộ phận văn thư lưu trữ, vận chuyển, an ninh, cảnh quan

 
     

V.1

Tổ Văn thư, lưu trữ

 

35

Nguyễn T Thanh Huyền

Nhân viên văn thư

Thực hiện công việc chuyên môn

     

36

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tổ trưởng, nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

 

37

Vũ Thị Thanh Hảo

Nhân viên

Thực hiện công việc chuyên môn

V.2

Tổ xe

 

38

Đỗ Thế Hùng

Tổ trưởng, Lái xe

- Phụ trách chung của tổ; Tực tết Nguyên Đán ngày 23,26,29/01/2020

- Phân công, theo dõi kế hoạch chạy xe;

- Quản lý xe Mecdec (16 chỗ);

39

Trần Văn Báo

Lái xe

Quản lý xe Cronatit (5 chỗ);

Thực hiện công việc theo phân công

 

40

Nguyễn Đức Thỉnh

Lái xe

Quản lý xe Huyndai (29 chỗ);

Thực hiện công việc theo phân công

 

V.3

Tổ an ninh, cảnh quan

 

TT  

       Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch trực cụ thể của từng tổ:

            LỊCH TRỰC TỔ ĐIỆN NƯỚC

Thứ

Ca

Vũ Quang Hiền

Nguyễn Thạc Nghĩa

Nguyễn Cao Giang

Lê Công Duy

Đỗ Đăng Gia

Đỗ Đăng Tùng

Thứ 2

     

X

     

Thứ 3

   

X

       

Thứ 4

       

X

   

Thứ 5

     

X

     

Thứ 6

   

X

       

Thứ 7

Sáng

X

   

OB

O1

O2

Chiều

   

X

OB

O1

O2

Đêm

 

X

       

CN

Sáng

 

X

 

OB

O1

O2

Chiều

X

   

OB

O1

O2

Đêm

   

X

     

Ghi chú: X: trực điện ; OB: Bể bơi ; O1: Trạm lọc nước số 1 ; O2: Trạm lọc nước số 2.

LỊCH TRỰC TỔ NHÀ KHÁCH

Thứ

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Tiến Dương

Thứ 2

N

Đ

Thứ 3

Đ

N

Thứ 4

N

Đ

Thứ 5

Đ

N

Thứ 6

N

Đ

Thứ 7

Đ

N

CN

N

Đ

Ghi chú: S-sáng; C-chiều; Đ-đêm

LỊCH TRỰC TỔ Y TẾ

Thứ

Đặng Thúy Kiên

Hán Thị Thanh Huyền

Nguyễn Thị Chung

Thứ 2

N,Đ

   

Thứ 3

 

N, Đ

 

Thứ 4

   

N, Đ

Thứ 5

N, Đ

   

Thứ 6

 

N, Đ

 

Thứ 7

N

 

N, Đ

CN

N, Đ

 

N

Ghi chú: N- ngày; Đ-đêm

Chuyên mục tin tức