Lịch sử hình thành và phát triển Trung tâm GDQPAN

16-09-2019 14-54

        THÔNG TIN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

 

                              

 

                                  

I. Thông tin đơn vị.

1. Tên đơn vị: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và An ninh

2. Địa chỉ: Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh

3. Điện thoại: 02222.217.287

4. Email: ttgdqpanbacninh@gmail.com

II. Lịch sử hình thành và phát triển.

         Ngay từ ngày thành lập Trường tháng 12 năm 1959. Nội dung huấn luyện quân sự (nay là giáo dục quốc phòng) cho sinh viên đã được Đảng uỷ và Ban giám hiệu quan tâm đúng mức. Nhà trường đã bám sát vào các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các cơ quan chức năng như Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Bộ Quốc phòng nên môn học đã được xây dựng và phát triển theo kịp bước đi lên của Nhà trường và sự nghiệp củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc Việt Nam.

          Cùng với chặng đường dài lịch sử gần 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường, Khoa GDQP nay là Trung tâm GDQPAN đã phát triển qua các giai đoạn:

          Giai đoạn 1: từ năm 1959 đến 1979.

          Đây là thời kỳ Chính phủ chưa có chủ trương cử sĩ quan biệt phái ra các trường Đại học. Nội dung huấn luyện quân sự được Bộ môn Thể thao quốc phòng của nhà trường đảm nhiệm nhưng đến năm 1961 Hội đồng Chính phủ đã có nghị định số 61/CP về huấn luyện quân sự trong các nhà trường. Với phương châm phục vụ thời chiến, môn học chủ yếu với các hình thức luyện tập kỹ thuật sử dụng súng quân dụng, ném lựu đạn và tập luyện các yếu lĩnh động tác chiến thuật vận động,  rèn luyện động tác trong chiến đấu với tinh thần nghiêm minh và ý thức tổ chức kỷ luật cao trong luyện tập. Các bậc  tiền bối như : Thầy Phạm Ngữ, Thầy Nguyễn Ngọc Oanh... đã tạo được nhận thức cho sinh viên về ý chí quyết tâm chiến đấu cao, tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc.

          Giai đoạn 2: từ năm 1979 đến 1984.

          Với tình hình diễn biến phức tạp, đất nước đứng trước cuộc chiến tranh biên giới tây nam và biên giới phía bắc. Đảng, Nhà nước đã quyết định đưa sĩ quan biệt phái ra làm nhiệm vụ quốc phòng trong các trường Đại học.

          Trường đại học TDTT I đã thành lập Ban quân sự nhà trường và đã nhận được hai đồng chí sĩ quan biệt phái:

           Đồng chí thiếu uý Nguyễn Văn Châu giữ chức trưởng ban quân sự.

           Đồng chí thiếu uý Hoàng Đức Hưng là giảng viên.

          Từ đây nhiệm vụ huấn luyện phổ thông cho sinh viên và cơ sở vật chất bảo đảm đã được Bộ quốc phòng giao cho trường quân chính quân khu 3 giúp đỡ nên nhiệm vụ huấn luyện quân sự của nhà trường được  thuận lợi hơn.

          Giai đoạn ba: Từ năm 1984 đến 2014.

          Đất nước đã bước vào thời kỳ ổn định, biên giới hai đầu tổ quốc đã được giữ vững. Với chủ trương của Đảng và Nhà nước giảm lực lượng thường trực, tăng cường lực lượng dự bị động viên, đã thành lập  Khoa Quân sự trong các trường đại học để trực tiếp đào tạo sĩ quan dự bị tại trường và huấn luyện phổ thông cho sinh viên. Từ đây Khoa Quân sự trường đại học TDTT I đã được thành lập theo quyết định số 128/TC ngày 01/04/1984 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Tạ Quang Chiến ký. Nhiệm vụ của Khoa quân sự được xác định “Là cơ quan tham mưu đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân sự phổ thông; đào tạo sĩ quan dự bị; nhiệm vụ động viên tuyển quân và các nhiệm vụ quân sự khác”. Kèm theo quyết định này Bộ quốc phòng đã điều động thêm 10 đồng chí sĩ quan biệt phái cùng với 2 đồng chí cũ tổng cộng là 12 sĩ quan do đồng chí thiếu tá Nguyễn Quý Kác làm chủ nhiệm khoa. Đồng chí đại uý Bùi Trọng Hiền làm phó chủ nhiệm khoa.

          Và cũng từ đây, nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị đã được chuyển từ quân khu 3 về đào tạo trực tiếp tại trường do Bộ tư lệnh quân khu Thủ đô quản lý sĩ quan biệt phái và giúp đỡ đào tạo sĩ quan dự bị. Từ khoá đại học 16 đến khoá đại học 25 và đại học 43 đã đào tạo được 555 sinh viên trở thành sĩ quan dự bị trong đó có 129 sinh viên được phong hàm sĩ quan thường trực, đến nay đã có 1 đồng chí phát triển lên hàm đại tá.

          Năm 1987 Khoa được bổ nhiệm đồng chí thiếu tá Nguyễn Văn Nghinh nguyên trưởng bộ môn quân sự trường đại học Mỏ địa chất về giữ chức trưởng khoa.

          Năm 1988 khoa được bổ nhiệm đồng chí thiếu tá Phạm Quang Lại nguyên là tiểu đoàn trưởng trường Văn hoá Bộ quốc phòng về làm trưởng khoa.

          Từ năm 1991 môn học quân sự trong các trường đại học được đổi tên thành môn học GDQP và cũng từ đây Khoa Quân sự trường đại học TDTTI đổi tên thành khoa GDQP.

          Năm 2004 đồng chí trung tá Nguyễn Quang Hùng phó trưởng khoa được bổ nhiệm làm trưởng khoa GDQP đến  năm 2014.

          Từ năm 2008 trở đi ngoài nhiệm vụ giảng dạy GDQP cho sinh viên của trường, Khoa GDQP còn đảm nhiệm giảng dạy và cấp chứng chỉ cho sinh viên các trường xung quanh như trường cao đẳng Công nghệ Bắc Hà; cao đẳng Thuỷ sản; cao đẳng Công nghiệp bách khoa Hưng Yên...

          Theo quyết định số 1154/BGD&ĐT-GDQP ngày 18/02/2008 của Bộ GD&ĐT trường đại học TDTT đảm nhiệm thêm nhiệm vụ đào tạo giáo viên ngắn hạn GDQP, qua 04 khoá đã đào tạo được 217 học viên góp phần cung cấp thêm giáo viên GDQP cho các trường trung học CN, cao đẳng, THPT và đóng góp thêm nguồn kinh phí cho nhà trường.

          Giai đoạn 4: Từ năm 2015 đến nay.

          Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh tiền thân là Khoa GDQP được thành lập theo Quyết định số: 2295/QĐ-BVHTTDL ngày 02/07/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

          Từ năm 2015 đến nay Trung tâm đã đào tạo chương trình GDQPAN đối với sinh viên các trường liên kết theo Thông tư liên tịch số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐ&TBXH ngày 05/11/2015 về quy định tổ chức, hoạt động của Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về chương trình Giáo dục quốc phòng  và an ninh.

          Dựng nước phải đi đôi với giữ nước đó là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm lịch sử. Khi có giặc ngoại xâm cũng như khi đất nước hoà bình thịnh trị, ông cha ta luôn chăm lo kế sách lâu dài, “ sâu rễ bền gốc” luyện binh lúc thư nhàn: “Thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu”.

          Ngày nay, trong khung cảnh hoà bình, hạnh phúc, ấm no nhưng trước tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động ảnh hưởng không tốt đến ổn định tình hình chính trị trong nước. Sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam XHCN đòi hỏi mỗi người dân phải có ý thức bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc, ý thức được tinh thần bảo vệ tổ quốc của ông cha và quán triệt các quan điểm tưởng của Đảng, Nhà nước, Trung tâm GDQPAN quyết tâm phấn đấu đưa nhiệm vụ quân sự, quốc phòng vươn lên góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục đào tạo của nhà trường vững bước đi lên.

III. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm GDQPAN được căn cứ theo Quyết định số: 1200/QĐ-TDTTBN ngày 12 tháng 12 năm 2017 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDQPAN.

Vị trí, chức năng của Trung tâm: Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh là tổ chức sự nghiệp trực thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, là cơ sở được quy hoạch trong hệ thống Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh thực hiện chức năng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao; Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm: Giáo dục quốc phòng và an ninh theo chương trình do cơ quan quản lý ban hành cho đối tượng là sinh viên Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức, cơ sở đào tạo khác được liên kết, theo phân công và yêu cầu của cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật.

            Tổ chức và phối hợp với các cơ sở đào tạo liên kết, cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch liên kết, kế hoạch thực hiện theo chương trình do cơ quan quản lý ban hành, tham gia biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu về giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Tổ chức các hội thi, hội thao theo quy định về giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc phạm vi quản lý.

            Tổ chức và phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, viên chức của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

            Ban hành nội quy, quy chế hoạt động của Trung tâm.

            Thực hiện công tác quốc phòng và an ninh, quân sự địa phương, tham mưu cho lãnh đạo Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh về công tác quốc phòng và an ninh.

            Tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, cấp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên, học viên sau khi hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

            Quản lý toàn diện về học tập và rèn luyện của học viên, sinh viên trong thời gian học tập tại Trung tâm theo quy định của Nhà nước.

            Bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức, giảng viên, báo cáo viên, nhân viên, sinh viên, đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, người lao động của Trung tâm theo quy định.

            Thực hiện chế độ báo cáo, sơ kết, tổng kết, khen thưởng và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

            Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

IV. Cán bộ đơn vị qua các thời kỳ.

4.1. Lãnh đạo qua các thời kỳ.

Từ năm 1984 đến 1987: Đ/c Nguyễn Quý Kác chủ nhiệm khoa.

Từ năm 1987 đến 1988: Đ/c Nguyễn Văn Nghinh Trưởng khoa.

Từ năm 1989 đến 2003: Đ/c Phạm Quang Lại Trưởng khoa.

Từ năm 2004 đến 2014: Đ/c Nguyễn Quang Hùng Trưởng khoa.

Từ năm 2015 đến 2019: Đ/c Nguyễn Đại Dương Giám đốc.

Từ năm 2019 đến nay: Đ/c Nguyễn Văn Phúc Giám đốc.

4.2. Cán bộ đơn vị hiện tại.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm được xây dựng theo Quyết định số 2295/QĐ-BVHTTDL ngày 02/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh, bao gồm: Ban Giám đốc ( 01 Giám đốc và từ 02 đến 03 Phó Giám đốc); 04 Phòng chức năng; 02 Khoa chuyên môn và 02 tổ chức đoàn thể.

Giám đốc Trung tâm

Phòng Hành chính, Tổ chức - Thanh tra, Pháp chế

Phòng Đào tạo, Quản lý sinh viên và học viên

Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật

Khoa Chính trị

Khoa Quân sự

 

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ

Số điện thoại

I

Ban giám đốc Trung Tâm

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc

Giám đốc

Điều hành chung mọi hoạt động tại Trung tâm GDQPAN

0912.494612

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Văn Hòa

Phó Giám đốc

Phụ trách: Hành chính, tổ chức -Thanh tra, Pháp chế; Hậu cần, tài chính, Kỹ thuật

083.337.8668

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại tá Lê Danh Nam

Phó Giám đốc

Phụ trách: Đào tạo.

0986.992.993

II

Phòng Đào tạo, Quản lý học viên

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Thiếu tá Vũ Đình Phan

Phó Trưởng Phòng

Quản lý chung công tác đào tạo chương trình GDQPAN

 tại Trung tâm

0983.172.683

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sĩ Phạm Quang Thành

Phụ trách công tác quản lý hồ sơ

0903.202.336

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cử nhân Lê Việt Hùng

Phụ trách công tác Giáo vụ

0985.959.950

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Đại úy Nguyễn Văn Nguyên

Phụ trách công tác Khung quản lý hoc viên

0972.610.976

III

Phòng Hậu cần, Tài chính Kỹ thuật

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Ngọc Khôi

Trưởng Phòng

Quản lý chung công tác

Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật

0904.155.030

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Hiền

Phụ trách công tác tài chính

0988.665.510

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên viên Trần Thanh Huy

Phụ trách quản lý kho Vũ khí

Cơ sở vật chất tòa KTX B6

0904.946.116

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Lợi

Phụ trách kho Quân trang 3

Cơ sở vật chất tòa KTX B7

039.852.5678

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Lê Anh Minh

Phụ trách kho Quân trang 2

Cơ sở vật chất tòa KTX B1, B2

0858.999.789

IV

Phòng Hành chính, Tổ chức – Thanh tra, pháp chế

 1.  

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Bé

Phụ trách chung

0986.360.280

V

Khoa Quân sự

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại tá Phạm Ngọc Tuấn

Trưởng Khoa

Phụ trách chung tại Khoa Quân sự

0988.113.285

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Kỳ Anh

Phó Trưởng khoa

Phụ trách Tổ bộ môn kỹ thuật

0979.172.235

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Quốc Hà

Trưởng bộ môn Chiến Thuật

Phụ trách Tổ bộ môn Chiến thuật

 

033.876.1821

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành

Giảng dạy môn học GDQPAN

0349.356.672

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Sơn

Giảng dạy môn học GDQPAN

0962.052.368

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Cử nhân Đàm Thế Hưng

Giảng dạy môn học GDQPAN

0975.175.886

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Trần Long

Giảng dạy môn học GDQPAN

0982.832.992

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Cử nhân Kiều Văn Đoài

Giảng dạy môn học GDQPAN

0981.016.628

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Phan Bá An

Phụ trách quản lý hồ sơ khoa

0972.639.666

VI

Khoa Chính trị

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại tá Trần Văn Hải

Phụ trách chung tại khoa Chính trị

0989.656.531

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tá Lê Quốc Chung

Giảng dạy môn học GDQPAN

0983.261.099

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cử nhân Nguyễn Tất Tài

Giảng dạy môn học GDQPAN

0977.770.338

          V. Các thành tích đã đạt được.

    Thực hiện thông tư liên tịch số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 11 năm 2015 đến nay Trung tâm GDQP&AN đảm nhiệm tổ chức đào tạo tập trung môn học GDQP&AN cho 17 đơn vị Liên kết, bao gồm 02 đối tượng đào tạo: Thứ nhất cho Sinh viên khối các trường Cao đẳng Giáo dục sự nghiệp được phân luồng thực hiện theo chương trình đào tạo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hoàn thành chương trình 75 (tiết) cấp Chứng nhận bảng điểm gồm có: 11 trường liên kết; Đối tượng thứ hai Sinh viên khối các trường Đại học, Cao đẳng được phân luồng thực hiện theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành chương trình 165 (tiết) cấp Chứng chỉ môn học gồm có: 06 trường liên kết.

Tính từ năm 2017 đến nay công tác liên kết đào tạo của Trung tâm đã hợp tác được với 15 đơn vị và tổ chức thành công cho 18 khóa học, tiếp nhận 19.836 học viên khối các trường Cao đẳng, Đại học gồm nhiều đối tượng chuyên ngành khác nhau.

Trong năm 2017 có 10 Trường liên kết đưa học viên về đào tạo tại Trung tâm, số lượng học viên là 8.825:

Trong năm 2018 cũng có 10 đơn vị liên kết đưa học viên về đào tạo tại Trung tâm, số lượng học viên là 6.415,

Tính đến ngày 31/8/2019 đã có 07 đơn vị liên kết đưa học viên về đào tạo tại Trung tâm, số lượng học viên là 4596,

          Với những cố gắng v­ượt bậc trong những năm qua Trung tâm GDQPAN, trư­ờng Đại học TDTT Bắc Ninh đã nhận đư­ợc những phần th­ưởng cao quý về công tác GDQPAN như:­

           Huân ch­ương Độc lập hạng nhất kỷ niệm 50 năm thành lập tr­ường năm 2009

           Tổng kết 5 năm GDQP (1996-2000) đ­ợc BQP tặng Bằng khen.

           Sơ kết 5 năm GDQP ( 2001- 2005 ) Đ­ược Uỷ ban TDTT tặng Bằng khen.

           Bằng khen của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh về GDQP-AN năm 2007

           Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh Về công tác QP- AN năm 2005

           Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh Về công tác GDQP   

năm 2009

           Hội thao Quốc phòng do Bộ GD-ĐT tổ chức cho các tr­ường Đại học 2 năm  một lần Trư­ờng Đại học TDTT  Bắc Ninh  th­ường xuyên đạt các giải cao toàn đoàn.

          Trung tâm đã đạt được những danh hiệu và hình thức khen thưởng sau:

* Danh hiệu thi đua

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày , tháng, năm của QĐ công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2010

Tập thể Lao động Tiên tiến

QĐ số: 437/QĐ-ĐHTDTTBN ngày 14/10/2010 Trường ĐH TDTTBN

2014

Tập thể Lao động Tiên tiến

QĐ số: 742/QĐ-ĐHTDTTBN ngày 05/9/2014 Trường ĐH TDTTBN

2015

Tập thể Lao động Tiên tiến

QĐ số: 768/QĐ-ĐHTDTTBN ngày 09/9/2015 Trường ĐH TDTTBN

2016

Tập thể Lao động Tiên tiến

QĐ số: 817/QĐ-ĐHTDTTBN ngày 23/8/2016

Trường ĐH TDTTBN

2017

Tập thể Lao động Tiên tiến

QĐ số: 883/QĐ-ĐHTDTTBN ngày 23/8/2017

Trường ĐH TDTTBN

 

* Hình thức khen thưởng:

 

Năm

Hình thức

khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

2015

Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác GDQPAN

QĐ số: 2468/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/07/2015 Bộ trưởng Phạm Vũ Luận ký

2015

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số: 3598/QĐ-BVHTT&DL ngày 23/10/2015 Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ký

2016

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số: 3299/QĐ-BVHTT&DL ngày 19/9/2016Bộ trưởng ký

2016

Bằng khen Bộ 2 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục

QĐ số: 3298/ QĐ-BVHTT&DL ngày 19/9/2016Bộ trưởng ký

2016

Giấy khen Công đoàn

QĐ số: 17/QĐ-CDDTDTTBN ngày 27/12/2016

2017

Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số: 3592/ QĐ-BVHTT&DL ngày 22/9/2017Bộ trưởng ký

 

                         VI. MỘT SỐ ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ

                                                 

 

Ảnh: Khai giảng chương trình GDQPAN

                                                                            

                   

Ảnh: Bế giảng chương trình GDQPAN khóa 9

              

 

 

Ảnh: Di chuyển lên học tập tại Giảng đường

                      

ảnh: Giờ học......................

Chuyên mục tin tức