Lịch thi tuyển sinh năm 2020 (Từ ngày 21 đến 23 tháng 8 năm 2020))

18-08-2020 11-16

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh và yêu cầu tổ chức của kỳ thi tuyển sinh năm 2020. Thường trực Hội đồng tuyển sinh xây dựng lịch thi tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh như sau:

Chuyên mục tin tức