NCS Đỗ Đức Hùng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

26-11-2021 00-00

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, NCS Đỗ Đức Hùng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở với tên đề tài: “ Xây dựng chương trình tập luyện thể dục Aerobic ngoại khóa cho sinh viên nữ Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2”.  

NCS Đỗ Đức Hùng bảo vệ luấn án trước Hội đồng và các nhà khoa học

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Đỗ Đức Hùng gồm 7 thành viên, PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân làm Chủ tịch Hội đồng; TS Nguyễn Kim Lan, phản biện 1, PGS.TS Đồng Văn Triệu, phản biện 2, PGS.TS Phạm Đình Bẩm, ủy viên, TS Nguyễn Trọng Bốn, ủy viên, TS Phạm Tuấn Hiệp, ủy viên, TS Trần Trung, ủy viên Thư ký hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham dự của nhiều khách mời là GS, PGS.TS, TS, chuyên gia đầu ngành thể thao cùng các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân của NCS.

Chương trình môn học GDTC và tổ chức hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa đang áp dụng đảm bảo tính linh hoạt và phù hợp với năng lực và nguyện vọng của sinh viên. Tuy nhiên, kết quả học tập môn giáo dục thể chất về thể lực của sinh viên vẫn còn hạn chế. Đề tài đã dựa vào 10 căn cứ luận thực tiễn, 7 tiêu chuẩn và 34 tiêu chí. NCS Đỗ Đức Hùng đã xây dựng được chương trình thể dục Aerobic ngoại khóa gồm 2 tiến chỉ (60 tiết, gồm 8 tiết lý thuyết, 52 tiết thực hành)

NCS Đỗ Đức Hùng chụp  ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà quản lý và tổ chức thể thao tại trung ương và địa phương. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS Đỗ Đức Hùng được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./

Chuyên mục tin tức