NCS Ngô Sách Thọ bảo vệ thành công luận án tiến sỹ cấp Trường

10-01-2020 00-00

Sáng 10/01/2020, Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Ngô Sách Thọ về đề tài: “Đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của nam vận động viên Vật tự do trình độ cao”.

   Hội đồng chấm Luận án cho NCS Ngô Sách Thọ  gồm 7 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đinh Quang Ngọc – Uỷ viên thư ký; PGS.TS Vũ Chung Thủy – Phản biện 1; PGS.TS. Bùi Quang Hải – Phản biện 2; TS. Ngô Ích Quân – Phản biện 3; PGS.TS. Phạm Ngọc Viễn  – Uỷ viên; TS. Vũ Thái Hồng  – Uỷ viên.

NCS Ngô Sách Thọ bảo vệ luận án trước Hội đồng và các Nhà khoa học

Luận án đã xác định được đặc điểm và diễn biến chức năng của nam VĐV Vật tự do theo các thời kỳ trong chu kỳ huấn luyện năm. Kết quả kiểm tra chức năng cơ thể của nam VĐV vật tự do đạt được ở ngưỡng tối ưu của người bình thường khỏe mạnh và có xu hướng thích nghi với lượng vận động thể lực. Kết quả kiểm tra tốt nhất ở thời kỳ thi đấu và kém nhất ở thời kỳ chuẩn bị chung. Nhịp tăng trưởng của các tiêu chí  đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của VĐV giữa thời kỳ chuẩn bị chuyên môn và thời kỳ thi đấu tốt hơn so với thời kỳ chuẩn bị chung và thời kỳ chuẩn bị chuyên môn. Sự khác biệt trình độ chuẩn bị chức năng của nam VĐV vật tự do giữa thời kỳ chuẩn bị chung và thời kỳ thi đấu ở nhiều chỉ số đã thể hiện sự khác biệt ở ngưỡng xác xuất p<0.05.

Luận án đã xây dựng được thang đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của nam VĐV vật tự do trình độ kiện tướng và trình độ cấp 1 theo các thời kỳ trong chu kỳ huấn luyện năm. Đồng thời, các tiêu chí  và thang điểm đã được kiểm nghiệm tính hiệu quả trong đánh giá trình độ chuẩn bị chức năng của VĐV vật tự do trình độ chuyên môn cao trong quá trình huấn luyện.

 

NCS Ngô Sách Thọ tặng hoa tri ân các thầy Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Từ những kết quả nghiên cứu đã đạt được của Luận án, có thể thấy rằng đề tài Luận án Tiến sĩ của NCS Ngô Sách Thọ tuy còn có những khiếm khuyết, nhưng kết quả nghiên cứu đạt được của Luận án mang tính cấp thiết, có ý nghĩa thực tiễn. Các thiếu sót của Luận án có thể được chỉnh sửa, bổ sung. Nội dung và hình thức của Luận án đã đảm bảo theo đúng yêu cầu của một Luận án Tiến sĩ giáo dục học chuyên ngành GDTC.

Hội đồng có 07/07 (100%) thành viên có mặt  nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho NCS Ngô Sách Thọ sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng

Chuyên mục tin tức