NCS Nguyễn Trọng Tài đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

19-11-2021 00-00

Ngày 18 tháng 11 năm 2021, NCS Nguyễn Trọng Tài đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở với tên đề tài: “Giải pháp phát triển câu lạc bộ Thể dục thể thao ngoại khóa cho sinh viên khối các Trường Đại học kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hà nội”.  Hội đồng chấm luận án gồm 7 thành viên do PGS.TS Đặng Văn Dũng làm Chủ tịch

NCS Nguyễn Trọng Tài trả lời câu hỏi của Hội đồng và các nhà khoa học

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Nguyễn Trọng Tài gồm 7 thành viên do PGS.TS. Đặng Văn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng; GS.TS Nguyễn Xuân Sinh, phản biện 1, TS Lê Trí Trường, phản biện 2, PGS.TS Trần Hiếu, ủy viên, TS Ngô Ích Quân, ủy viên, PGS.TS Nguyễn Cẩm Ninh, ủy viên, TS Mai Thị Bích Ngọc, ủy viên Thư ký hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham dự của nhiều khách mời là GS, PGS.TS, TS, chuyên gia đầu ngành thể thao cùng các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân của NCS.

Luận án đã nghiên cứu thực trạng hoạt động Câu lạc bộ Thể dục thể thao ngoại khóa tại khối các trường đại học Kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội cho thấy: Số lượng chưa thực sự cao, số sinh viên tham gia chưa nhiều, chủ yếu hoạt động quanh năm với các nội dung chính gồm Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ, bóng bàn, Thể dục… và hoạt động ngoài giờ học của sinh viên. Các CLB phần lớn thuộc sở hữu của Trường hoặc nhà trường kết hợp với tư nhân sở hữu. Tính pháp lý của các CLB còn hạn chế. Kết quả phân tích 12 yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động CLB TDTT NK của sinh viên cho thấy còn nhiều yếu tố chưa đảm bảo như: nhận thức của cán bộ, giáo viên và sinh viên; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động TDTT NK; cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, công tác tuyên truyền về CLB TDTT NK, nội dung và hình thức tập luyện CLB TDTT NK… đồng thời, thể lực sinh viên phổ biến ở mức độ trung bình, vẫn còn sinh đạt mức yếu; còn xấp xỉ 6% số sinh viên có kết quả học tập loại D

NCS Nguyễn Trọng Tài lựa chọn được 11 giải pháp phát triển CLB TDTT NK cho sinh viên khối các trường đại học Kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội thuộc 04 nhóm. Cụ thể gồm: Nhóm giải pháp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động CLB TDTT NK (03 giải pháp); Nhóm giải pháp về tuyên truyền (02 giải pháp); Nhóm giải pháp về nguồn lực (03 giải pháp); Nhóm giải pháp đa dạng hoạt động CLB TDTT NK (03 giải pháp). Xây dựng nội dung cụ thể của từng giải pháp đã lựa chọn.

NCS Nguyễn Trọng Tài chụp  ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà quản lý và tổ chức thể thao tại trung ương và địa phương. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS Nguyễn Trọng Tài được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./.

Chuyên mục tin tức