NCS Phạm Thanh Lương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường

26-06-2020 00-00

Ngày 26/06/2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thanh Lương về đề tài: “Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả các hoạt động TDTT NK cho học    sinh trung học phổ thông, tỉnh Quảng Ngãi

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Phạm Thanh Lương  có:  PGS.TS Đặng Văn Dũng, Phó hiệu trưởng;  TS Nguyễn Thanh Tùng, Cán bộ hướng dẫn 1; TS Lê Hồng Sơn, Cán bộ hướng dẫn 2 các tiến sỹ đang công tác tại trường,  gia đình và bạn bè Phạm Thanh Lương.

Hội đồng chấm Luận án cho Phạm Thanh Lương  gồm 7 thành viên: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Hội đồng; TS. Phạm Việt Hùng, Uỷ viên thư ký; GS.TS.Lưu Quang Hiệp, Phản biện 1; TS. Lê Anh Thơ, Phản biện 2; PGS.TS. Bùi Quang Hải, Phản biện 3; TS. Nguyễn Kim Lan, Uỷ viên; PGS.TS. Hà Quang Tiến, Uỷ viên.

 Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về các vấn đề về quan điểm của Đảng, Nhà nước và các vấn đề liên quan tới công tác GDTC và hoạt động TDTT NK cho học sinh THPT, các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động TDTT NK trong các trường THPT  cũng như đặc điểm tâm, sinh lý lứa tuổi học sinh THTP... làm căn cứ xác định biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT NK cho học sinh THPT Tỉnh Quảng Ngãi..

NCS Phạm Thanh Lương trả lời các câu hỏi của Hội đồng và các Nhà khoa học

 NCS Phạm Thanh Lương  đã xác định và đánh giá thực trang 10 yếu tố ảnh hưởng tới phong trào tập luyện TDTT NK trong các THPT tỉnh Quảng Ngãi thuộc Nhóm yếu tố chủ quan gồm 04 yếu tố và nhóm    các yếu tố khách quan gồm 06 yếu tố, đồng thời đánh giá thực trạng  thể  lực của học sinh  THPT tỉnh Quảng Ngãi cho thấy: Khi phân loại trình độ thể lực của học sinh theo tiêu chuẩn  của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ học sinh chưa đạt tiêu chuẩn còn cao ở cả nam và nữ. Khi so sánh thể lực của học sinh theo mức độ tập luyện TDTT NK cho thấy học sinh tập luyện TDTT NK thường xuyên hơn có trình độ thể lực tốt hơn.

Luận án đã lựa chọn và xây dựng nội dung cụ thể của 08 biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TDTT NK cho học sinh THPT tỉnh Quảng Ngãi thuộc 2 nhóm: Nhóm biện pháp phát huy ưu điểm và khắc phục các hạn chế trong các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động TDTT NK (05 biện pháp) và nhóm biện pháp tăng cường các hoạt động TDTT NK (03 biện pháp)

NCS Phạm Thanh Lương tặng hoa tri ân Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

  Hội đồng chấm luận án NCS Phạm Thanh Lương  nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho Phạm Thanh Lương sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng 

 

 

Chuyên mục tin tức