NCS Phạm Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở

08-07-2022 00-00

Ngày 8 tháng 7 năm 2022, NCS Phạm Tuấn Anh đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ cấp cơ sở với tên đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nam vận động viên Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 một số tỉnh thành phía bắc Việt Nam”.  

NCS Phạm Tuấn Anh bảo vệ luận án trước Hội đồng và các nhà khoa học

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Phạm Tuấn Anh gồm 7 thành viên, PGS.TS. Đặng Văn Dũng làm Chủ tịch Hội đồng; TS Trương Anh Tuấn, phản biện 1, TS Nguyễn Đương Bắc phản biện 2, PGS.TS Vũ Chung Thủy, ủy viên, TS Lê Hồng Sơn, ủy viên, TS Lý Đức Trường, ủy viên, TS     Mai Thị Bích Ngọc, ủy viên Thư ký hội đồng. Buổi bảo vệ còn có sự tham dự của nhiều khách mời là GS, PGS.TS, TS, chuyên gia đầu ngành thể thao cùng các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình và người thân của NCS.

Luận án đã nghiên cứu thực trạng công tác huấn luyện và trình độ thể lực chuyên môn (TLCM) cho nam VĐV Wushu-Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam cho thấy: Phương pháp phát triển thể lực cho VĐV đa đạng nhưng phương tiện sử dụng, đặc biệt là các phương tiện chuyên môn đặc thù có mức độ đáp ứng thấp. Đồng thời, luận án Xác định được các tố chất thể lực chuyên môn đặc thù của nam VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 gồm: Sức nhanh, sức mạnh tốc độ, sức bền tốc độ, sức bền mạnh, khả năng phối hợp vận động và mềm dẻo. Trên cơ sở đó, lựa chọn được 12 test và xây dựng 02 bộ tiêu chuẩn đánh giá thể lực chuyên môn đặc thù của nam VĐV Wushu Taolu lứa tuổi 12-15 theo 2 nhóm tuổi: nhóm tuổi 13-14 và nhóm tuổi 14-15. Kết quả đánh giá thực trạng trình độ TLCM của đối tượng nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ VĐV có trình độ TLCM tốt và khá chiếm gần 40%, tuy nghiên, còn tới hơn 20% số VĐV có trình độ TLCM loại yếu và kém. TLCM đóng vai trò rất quan trọng trong huấn luyện VĐV Wushu – Taolu lứa tuổi 12-15. Chính vì vậy, cần có các bài tập phù hợp để phát triển TLCM cho VĐV lứa tuổi này

NCS Phạm Tuấn Anh chụp  ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Quá trình nghiên cứu tác giả đã lựa chọn được 82 bài tập thuộc 6 nhóm tố chất TLCM đặc thù để phát triển TLCM cho đối tượng nghiên cứu. Trên cơ sở đó, xây dựng lượng vận động phù hợp trong tập luyện phát triển TLCM cho VĐV, xây dựng được kế hoạch huấn luyện TLCM năm 2018 cho nam VĐV Wushu-Taolu lứa tuổi 12-15 tại một số tỉnh thành phía Bắc Việt Nam với 3 chu kỳ huấn luyện nhỏ, tương ứng với 3 giải thi đấu lớn trong năm

 Tại buổi bảo vệ tác giả đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực TDTT, các nhà quản lý và tổ chức thể thao tại trung ương và địa phương. Đặc biệt, những ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng đã giúp NCS làm sáng tỏ được nhiều vấn đề trong công tác nghiên cứu còn đang thiếu sót.

Tuy còn những hạn chế cần chỉnh sửa song đề tài của NCS được Hội đồng đánh giá là công phu, đủ hàm lượng khoa học, kết cấu các chương, mục rõ ràng đúng quy định của một luận án Tiến sỹ giáo dục học.

Kết quả Hội đồng nhất trí 07/07 (100%) thành viên Hội đồng  đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao cho phép NCS Phạm Tuấn Anh được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường sau khi đã chỉnh sửa luận án theo kết luận của Hội đồng./

Chuyên mục tin tức