Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của Sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

13-05-2020 00-00

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội Đảng Bộ Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5/2020, ngày 13/5/2020, Viện Khoa học và Công nghệ TDTT đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của sinh viên năm học 2019-2020.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài KH&CN Cấp cơ sở của sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh năm học 2019-2020

Nhắc đến nghiên cứu khoa học (NCKH) nhiều người thường nghĩ đó là một công việc vất vả, đầy chông gai, lấy đi rất nhiều thời gian, công sức của người tham gia. Tuy nhiên, hiện nay, khi các hình thức đào tạo đại học, cao đẳng đang ngày càng được đổi mới theo chiều hướng giúp sinh viên có thể tiếp cận kiến thức lý luận và thực hiện thông qua nhiều cách thức phong phú, đa dạng, hoạt động NCKH giúp sinh viên hiểu sâu hơn về những kiến thức đã học trên giảng đường, đồng thời bổ sung thêm những kiến thức ngoài sách vở. Trong quá trình NCKH, sinh viên học được cách làm việc nhóm, lập kế hoạch, bố trí thời gian, phân công nhiệm vụ trong nhóm… Điều này sẽ giúp hoàn thiện tư duy logic, biện chứng và cái nhìn bao quát công việc; Thông qua quá trình phỏng vấn, điều tra, khảo sát… sinh viên được tiếp cận và thực hành nâng cao khả năng giao tiếp, tăng thêm các mối quan hệ; và quan trọng hơn, NCKH giúp sinh viên cải thiện kiến thức chuyên ngành, tăng thêm kinh nghiệm về việc đọc, tìm tài liệu, cách trích dẫn tài liệu, tổng hợp phân tích báo cáo cũng như viết báo cáo, làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp khi chuẩn bị ra trường và những kỹ năng viết báo cáo khi đi làm sau này… Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động NCKH cho sinh viên đã được Trường Đại học TDTT Bắc Ninh rất chú trọng.

Sinh viên Quách Thành An, Lớp Thể dục, Khoa GDTC, ĐH 52 trình bày kết quả nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng bộ Test MBTI xác định tiềm năng tuyển sinh đại học thể dục thể thao trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh

Năm học 2019-2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh quyết định triển khai 07 đề tài KH&CN Cấp cơ sở do sinh viên Nhà trường chủ nhiệm. Cả 07 đề tài đã được nghiệm thu, trong đó có 2 đề tài xếp loại xuất sắc (Của tác gải Nguyễn Việt Long; Lớp Thể dục, Khoa GDTC, Khóa Đại học 52 và tác giả Nguyễn Ngọc Tường Linh; Lớp Võ, Khoa GDTC, ĐH 52) và 5 đề tài xếp loại giỏi. Nội dung nghiên cứu của các đề tài tương đối đa dạng. Ngoài các hướng nghiên cứu truyền thống về lựa chọn bài tập, giải pháp, biện pháp, các đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên trong năm học này đã quan tâm tới các vấn đề chuyên sâu của các ngành học như: Trắc nghiệm tâm lý, Y sinh học và Truyền thông thể thao…. Đây là những hướng nghiên cứu mới, chưa có nhiều tác giả tiếp cận. Như vậy, có thể thấy sinh viên đã khai thác sâu hơn các kiến thức chuyên môn trong ngành đào tạo phục vụ các công trình nghiên cứu của mình.

Thông qua buổi nghiệm thu, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh nghiệm thu đề tài KH&CN cấp cơ sở của sinh viên năm học 2019-2020, lựa chọn đề tài tham gia hội nghị khoa học sinh viên toàn Trường, từ đó đề cử đề tài có chất lượng tham gia Hội nghị khoa học sinh viên khối Ngành TDTT toàn quốc và Hội nghị khoa học sinh viên toàn quốc./.

 

 

Chuyên mục tin tức