Nghiên cứu sinh Lưu Thị Như Quỳnh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

13-10-2021 00-00

Ngày 13/10/2021, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho Lưu Thị Như Quỳnh về đề tài: “Xây dựng chương trình thể thao ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ”

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Lưu Thị Như Quỳnh có: PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Cán bộ hướng dẫn 1 cùng các tiến sỹ đang công tác tại trường, gia đình và bạn bè NCS Lưu Thị Như Quỳnh.

Hội đồng chấm Luận án cho Lưu Thị Như Quỳnh gồm 7 thành viên: PGS.TS. Trần Đức Dũng, Chủ tịch Hội đồng; TS Trần Trung, Uỷ viên thư ký; TS. Lê Anh Thơ, Phản biện 1; PGS.TS. Phan Thanh Hài, Phản biện 2; PGS.TS. Nguyễn Kim Xuân, Phản biện 3; PGS.TS. Trần Tuấn Hiếu, Uỷ viên; TS. To Xuân Thục, Uỷ viên.

Luận án đã xác định được 6 tiêu chí dùng để đánh giá thực trạng nội dung và hình thức tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Hùng Vương. Kết quả đánh giá thực trạng đã xác định được các tồn tại, hạn chế, đồng thời làm cơ sở để xây dựng 02 chương trình thể thao ngoại khóa cho sinh viên trường Đại học Hùng Vương tỉnh Phú Thọ

NCS Lưu Thị Như Quỳnh trả lời các câu hỏi của Hội đồng và các Nhà khoa học

 NCS Lưu Thị Như Quỳnh đã xây dựng được 02 chương trình thể thao ngoại khóa môn Bóng chuyền, Cầu lông với thời lượng 45 tiết, tương ứng với giờ tự học của sinh viên. Các chương trình xây dựng được căn cứ trên các cơ sở, nguyên tắc khoa học theo xu hướng tiếp cận năng lực, đồng thời dựa trên cơ sở thực tiễn để xác định cấu trúc, nội dung chương trình phù hợp với trường Đại học Hùng Vương. Kết quả phỏng vấn thẩm định chương trình mà luận án xây dựng đã nhận được sự đồng thuận cao ở mức “Đạt yêu cầu, kiến nghị ban hành”.

 NCS Lưu Thị Như Quỳnh tặng hoa tri ân Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

Kết quả ứng dụng thử nghiệm chương trình thể thao ngoại khóa Bóng chuyền và Cầu lông tương ứng với 3 học phần tự chọn cho sinh viên Trường Đại học Hùng Vương đã nhận được phản hồi tích cực và nâng cao được kết quả học tập, thể lực cho sinh viên

  Hội đồng đã nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho NCS Lưu Thị Như Quỳnh sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng

Chuyên mục tin tức