Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Oanh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Trường

10-06-2020 00-00

Ngày 10/06/2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thị Phương Oanh về đề tài: “Ứng dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ đối với môn học Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất cho sinh viên Trường  Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh”

      Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Nguyễn Thị Phương Oanh  có: PGS.TS Đồng Văn Triệu, Cán bộ hướng dẫn 1; TS Trần Trung, Cán bộ hướng dẫn 2 cùng các nhà khoa học, các tiến sỹ đang công tác tại trường, gia đình và bạn bè NCS Nguyễn Thị Phương Oanh.

        Hội đồng chấm Luận án cho NCS Nguyễn Thị Phương Oanh  gồm 7 thành viên: PGS.TS Nguyễn Văn Phúc,  Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Cẩm Ninh, Uỷ viên thư ký; GS.TS Lâm Quang Thành, Phản biện 1; PGS.TS. Vũ Chung Thủy, Phản biện 2; GS.TS Nguyễn Xuân Sinh, Phản biện 3; TS Đặng Ngọc Quang, Uỷ viên; TS Ngũ Duy Anh,  Uỷ viên.

NCS Nguyễn Thị Phương Oanh trả lời các câu hỏi Hội đồng và các nhà khoa học

           Thông qua đánh giá thực trạng dạy và học môn LL & PP GDTC, luận án xây  dựng quy trình ứng PPDH bằng sơ đồ đối với môn học LL & PP GDTC cho SV trường Đại học TDTT Bắc Ninh nhằm nâng cao chất lượng dạy học của môn học nói riêng và chất lượng đào tạo của nhà trường nói chung.

            Nghiên cứu thực trạng dạy và học Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất ở Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho thấy việc sử dụng phương pháp dạy học môn Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất chủ yếu vẫn là các phương pháp dạy học truyền thống. Các phương pháp dạy học khác mặc dù đã được đưa vào  sử dụng  nhưng chưa  đầy đủ, đúng với bản chất và lợi thế của từng phương pháp. Trong đó riêng về phương pháp dạy học bằng sơ đồ thì hầu như giáo viên không sử dụng, hoặc sử dụng sử dụng chưa hiệu quả.

NCS Nguyễn Thị Phương Oanh chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

           Luận án đã xác định  và làm rõ được cơ sở lý luận của việc ứng dụng phương  pháp dạy học bằng sơ đồ đối với môn học Lý luận và phương  pháp giáo dục  thể chất  cho sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, từ đó tiến hành xây dựng quy ứng dụng phương pháp dạy học bằng sơ đồ đối với môn học Lý luận và phương pháp giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 5 bước. Trong mỗi bước, luận án trình bày rõ cách thức thực hiện cũng như kết quả đạt được.

             Hội đồng có 07/07 (100%) thành viên có mặt  nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho NCS Nguyễn Thị Phương Oanh sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng 

 

Chuyên mục tin tức