Nghiên cứu sinh Trần Thị Thu Hằng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

02-10-2020 00-00

Ngày 2/10/2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Trần Thị Thu Hằng về đề tài: “Nghiên cứu xây dựng chương trình bơi vũ trang cho sinh viên học viện cảnh sát nhân dân”

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Trần Thị Thu Hằng gồm 7 thành viên: PGS.TS. Đỗ Hữu Trường, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Ngô Trang Hưng, Uỷ viên thư ký; GS.TS. Lê Văn Lẫm, Phản biện 1; PGS.TS Vũ Chung Thủy, Phản biện 2; GS.TS. Lê Qúy Phượng, Uỷ viên ; TS. Nguyễn Kim Lan – Uỷ viên; TS. Nguyễn Xuân Trãi.

NCS Trần Thị Thu Hằng bảo vệ luận án trước Hội Đồng và nhà khoa học

NCS Trần Thị Thu Hằng đã khảo sát thực trạng công tác xây dựng chương trình bơi vũ trang tại các cơ sở đào tạo ngành Công an nhân dân cho thấy sự cán bộ được phân công tham gia xây dựng chương trình môn học còn mang tính hình thức, tính cập nhật thực tiễn chưa cao.Về thực trạng đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác giảng dạy và huấn luyện. Nội dung chương trình môn bơi vũ trang mang tính chuyên sâu chủ yếu phục vụ chiến đâu. Chưa đáp ưng yêu cầu thực tế xã hội. Kết quả khảo sát sinh viên năm thứ 3, cựu sinh viên, cán bộ quản lý tại các đơn vị địa phương và cán bộ quản lý các phòng, khoa, ban của Học viện CSND cho thấy nhu cầu cần trang bị các kỹ năng như: Bơi trườn sấp (bơi sải); Bơi mang vác quân tư trang (bơi bao gói); Bơi thực dụng; Kỹ năng bơi dìu nạn nhân dưới nước; Kỹ năng sơ cứu hô hấp nhân tạo; Kỹ năng tiếp cận cứu hộ lũ lụt, cho tất cả các sinh viên trong Học viện CSND nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phục vụ tốt cho nghề nghiệp tương lai.

Trên cơ sở phân tích lý luận và thực tiễn xây dựng chương trình bơi vũ trang (chuẩn đầu ra) cho sinh viên Học viện CSND, theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên môi trường sông nước đồng thời sẵn sàng ứng cứu trong công tác phòng chống lũ lụt của lực lượng vũ trang. Luận án đã lựa chọn được 31 tiêu chí thuộc 07 tiêu chuẩn làm căn cứ xây dựng chương trình bơi vũ trang (chuẩn đầu ra) cho sinh viên Học viện CSND. Trên cơ sở đó, luận án đã tiến hành xây dựng chương trình bơi vũ trang (chuẩn đầu ra) cho sinh viên Học viện CSND; Thời gian học là 40 tiết với 3 nội dung (bơi trườn sấp; bơi bao gói và bơi cứu đuối) . Kết quả khảo sát tính khả thi và thực tiễn của chương trình bơi vũ trang (chuẩn đầu ra) mà luận án xây dựng được các chuyên gia, nhà quản lý đánh giá ở mức rất cao đạt tới 86.82% trở lên.

Luận án đã tiến hành ứng dụng chương trình bơi vũ trang (chuẩn đầu ra) cho sinh viên Học viện CSND trên đối tượng thực nghiệm là 131 sinh viên khóa D41. Kết quả thực nghiệm được đánh giá hiệu quả trên các mặt: Đánh giá mức độ hài lòng của cán bộ quản lý, giảng viên; Đánh giá mức độ hài lòng của đối tượng thực nghiệm khi tham gia học tập. Cho thấy cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên đều hài lòng về chương trình, đánh giá đạt điểm trung bình từ 2.85 đến 4.77 ở mức độ Khá đến Rất tốt.

NCS Trần Thị Thu Hằng chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

 Hội đồng nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho phép NCS Trần Thị Thu Hằng được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng 

 

Chuyên mục tin tức