Nghiên cứu sinh Trương Hữu Hòa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

06-05-2022 00-00

Ngày 6/5/2022, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Trương Hữu Hòa về đề tài: “Thực trạng và giải pháp phát triển thể lực cho học sinh phổ thông người dân tộc thiểu số khu vực Trung du và miền núi phía Bắc”

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Trương Hữu Hòa có: PGS.TS Tạ Hữu Hiếu, cán bộ hướng dẫn 1; PGS.TS Bùi Ngọc, Cán bộ hướng dẫn 2 cùng các tiến sỹ đang công tác tại trường, gia đình và bạn bè NCS Trương Hưu Hòa.

Hội đồng chấm Luận án cho Trương Hữu Hòa gồm 7 thành viên: GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Phương, Uỷ viên thư ký; GS.TS. Nguyễn Xuân Sinh, Phản biện 1; PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sơn, Phản biện 2; PGS.TS. Phạm Đình Bẩm, Phản biện 3; TS Lê Anh Thơ, Uỷ viên; TS. Nguyễn Như Quỳnh, Uỷ viên.

NCS Trương Hữu Hòa báo cáo luận án trước Hội đồng

Luận án đã nghiên cứu thực trạng PTTL của học sinh phổ thông người DTTS khu vực TD&MNPB luận án đã xác định được 07 tiêu chí đánh giá các yếu tố đảm bảo cho công tác GDTC nhằm PTTL cho học sinh phổ thông người DTTS khu vực TD&MNPB đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo của Ban giám hiệu các trường phổ thông về công tác GDTC và thể thao trường học; nhận thức về vai trò, tác dụng của công tác GDTC và thể thao trường học trong nhà trường; cơ sở vật chất, sân bãi phục vụ công tác giảng dạy GDTC và thể thao trường học; đội ngũ giáo viên thể dục tại các trường phổ thông; chương trình GDTC nội khóa trong các trường phổ thông; mức độ yêu thích và tính tích cực học tập của học sinh về GDTC nội khóa; động cơ, nhu cầu, hình thức, mức độ tham gia tập luyện TDTT ngoại khóa. Luận án đã tiến hành đánh giá các yếu tố đảm bảo cho công tác GDTC nhằm PTTL cho học sinh phổ thông người DTTS khu vực TD&MNPB theo các tiêu trí trên.

NCS Trương Hưu Hòa đã tiến hành ứng dụng một số nội dung các giải pháp vào thực tế và đánh giá hiệu quả trên sự thay đổi thể lực của học sinh người DTTS. Kết quả cho thấy: Sau thực nghiệm các nội dung thực nghiệm có tác động tốt đến thành tích các test đánh giá trình độ thể lực, xếp loại thể lực của nhóm thực nghiệm tốt hơn nhóm đối chứng, sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng xác xuất P<0,05. Kết quả ứng dụng các giải pháp cũng bước đầu thu được hiệu quả thiết thực.

NCS Trương Hưu Hòa tặng hoa tri ân và chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng 

 Hội đồng đã nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ giáo dục học cho NCS Trương Hưu Hòa sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng

Chuyên mục tin tức