Nghiên cứu sinh Văn Đình Cường bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp cơ sở

21-12-2019 00-00

Ngày 4/12/2019, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh (NCS) Văn Đình Cường về đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên các Trường Đại học tại thành phố Vinh”

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Văn Đình Cường  có: PGS.TS Phạm Đình Bẩm - Cán bộ hướng dẫn 1; TS Trần Trung - Cán bộ hướng dẫn 2 các tiến sỹ đang công tác tại trường,  gia đình và bạn bè NCS Văn Đình Cường.

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Văn Đình Cường  gồm 7 thành viên: PGS.TS. Trần Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS Đỗ Hữu Trường – Uỷ viên thư ký; PGS.TS. Đặng Hà Việt – Phản biện 1; PGS.TS. Vũ Chung Thủy – Phản biện 2; PGS.TS. Vũ Đức Thu – Uỷ viên; TS. Nguyễn Trí Lục – Uỷ viên; TS. Nguyễn Thị Xuân Phương – Uỷ viên.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

 Luận án đã nghiên cứu thực trạng công tác GDTC của các trường đại học tại thành phố Vinh còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, sân bãi, dụng cụ học tập. Bất cập về khung chương trình chưa theo quy định của Bộ GD&ĐT, tổ chức giảng dạy chưa hợp lý với việc giảng dạy quấn chiếu trong 1 hoặc 2 học kỳ, cách tính tiết quy chuẩn cũng như chế độ đãi ngộ cho giảng viên chưa theo các văn bản của Nhà nước – Bộ - Ngành. Nội dung chương trình còn đơn điệu chưa đa dạng phong phú chưa hướng tới chương trình tự chọn nhiều. Số lượng sinh viên tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa còn thấp, các giải thể thao của sinh viên do các trường tổ chức còn ít và không ổn định. Thể lực chung của sinh viên các trường đại học tại thành phố Vinh chưa đạt theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực của Bộ GD&ĐT

 NCS Văn Đình Cường trả lời các câu hỏi của Hội đồng và các Nhà khoa học

 NCS Văn Đình Cường đã nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn, cơ sở pháp lý đặc biệt phỏng vấn các chuyên gia và giáo viên trực tiếp giảng dạy GDTC ở các trường đại học tại thành phố Vinh. Luận án đã lựa chọn được 06 giải pháp với 22 biện pháp thích hợp nhằm nâng cao công tác GDTC ở các trường đại học tại thành phố Vinh.

 NCS Văn Đình Cường chụp ảnh lưu niệ với Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

  Hội đồng có 07/07 (100%) thành viên có mặt  nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cho phép NCS Văn Đình Cường được bảo vệ luận án tại Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Trường sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng 

Chuyên mục tin tức