Nghiên cứu sinh Văn Đình Cường bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

18-06-2020 00-00

Ngày 18/06/2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Văn Đình Cường về đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên các Trường Đại học tại thành phố Vinh”

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Văn Đình Cường  có:  PGS.TS Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; PGS.TS Đặng Văn Dũng, Phó hiệu trưởng;  PGS.TS Phạm Đình Bẩm, Cán bộ hướng dẫn 1; TS Trần Trung, Cán bộ hướng dẫn 2 các tiến sỹ đang công tác tại trường,  gia đình và bạn bè NCS Văn Đình Cường.

Hội đồng chấm Luận án cho NCS Văn Đình Cường  gồm 7 thành viên: GS.TS. Nguyễn Đại Dương, Chủ tịch Hội đồng; TS. Lê Trí Trường, Uỷ viên thư ký; PGS.TS.Nguyễn Kim Xuân, Phản biện 1; PGS.TS. Phạm Xuân Thành, Phản biện 2; TS. Trương Anh Tuấn, Phản biện 3; PGS.TS. Lê Đức Chương, Uỷ viên; PGS.TS. Châu Vĩnh Huy, Uỷ viên.

Toàn cảnh buổi bảo vệ

 Luận án đã đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể chất của các trường đại học tại thành phố Vinh gồm: Thực trạng về chương trình môn học GDTC nội khóa; Thực trạng đội ngũ cán bộ giảng viên TDTT; Thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC; Thực trạng về các hoạt động thể thao ngoại khóa; Thực trạng về GDTC nội khóa; Thực trạng về chất lượng GDTC của sinh viên các trường; Thực trạng về công tác GDTC của các trường; Thực trạng sử dụng các giải pháp của các trường đại học tại thành phố Vinh.

NCS Văn Đình Cường trả lời các câu hỏi của Hội đồng và các Nhà khoa học

 NCS Văn Đình Cường đã đề xuất và phỏng vấn lựa chọn được 6 nhóm giải pháp với 22 giải pháp nhằm nâng cao chất lượng GDTC của các trường Đại học tại Thành phố Vinh gồm: Nhóm giải pháp về thông tin tuyên truyền gồm 2 giải pháp; Nhóm giải pháp về cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ, giảng viên TDTT gồm 6 giải pháp; Nhóm giải pháp về cơ chế chính sách gồm 3 giải pháp; Nhóm giải pháp về chương trình nội khóa, ngoại khóa gồm 4 giải pháp; Nhóm giải pháp về cơ sở vật chất trang thiết bị gồm 3 giải pháp; Nhóm giải pháp về xã hội hóa trong các hoạt động TDTT của nhà trường gồm 4 giải pháp.

NCS Văn Đình Cường tặng hoa tri ân Hội đồng và giáo viên hướng dẫn

  Hội đồng chấm luận án NCS Văn Đình Cường  nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng tiến sĩ cho NCS Văn Đình Cường sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng 

 

 

Chuyên mục tin tức