Nghiên cứu sinh Vũ Thành Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường

22-05-2020 00-00

Ngày 22/05/2020, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Vũ Thành Long về đề tài: “Ứng dụng giải pháp tập luyện duy trì và nâng cao sức khoẻ người cao tuổi tại Câu lạc bộ sức khoẻ ngoài trời Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”

Đến dự buổi bảo vệ Luận án của NCS Vũ Thành Long  có: PGS.TS Lê Đức Chương - Cán bộ hướng dẫn 1;  PGS.TS Bùi Quang Hải - Cán bộ hướng dẫn 2; PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh; PGS.TS Đặng Văn Dũng - Phó Hiệu trưởng cùng các nhà khoa học, các tiến sỹ đang công tác tại trường,  gia đình và bạn bè NCS Vũ Thành Long.

NCS Vũ Thành Long chụp ảnh lưu niệm với thành viên Hội đồng chấm luận án và giáo viên hướng dẫn

        Hội đồng chấm Luận án cho NCS Vũ Thành Long  gồm 7 thành viên: PGS.TS. Trần Đức Dũng - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Ngô Trang Hưng – Uỷ viên thư ký; GS.TS. Lê Qúy Phượng – Phản biện 1; TS. Lê Tấn Đạt  – Phản biện 2; PGS.TS. Phạm Đình Bẩm – Phản biện 3; TS. Trần Hiếu  – Uỷ viên; TS. Phạm Tuấn Hiệp– Uỷ viên.

Từ kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề tài lựa chọn và xây dựng giải pháp tập luyện duy trì và nâng cao sức khỏe (NCSK) cho người cao tuổi (NCT) sinh hoạt tại Câu lạc bộ (CLB) sức khoẻ ngoài trời Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, góp phần bổ sung và làm phong phú thêm hệ thống các phương tiện và phương pháp tập luyện duy trì và NCSK cho NCT ở Việt Nam

Luận án đã hệ thống hóa, bổ sung và hoàn thiện các kiến thức lý luận về quá trình lão hóa và công tác chăm sóc, NCSK cho NCT; hệ thống hóa tiêu chí đánh giá trạng thái sức khỏe và xây dựng chương trình tập luyện kết hợp Yoga với Đi bộ định lượng đáp ứng nhu cầu của NCT.

Đánh giá được thực trạng hoạt động tập luyện và sức khỏe NCT tại CLB sức khỏe ngoài trời trời Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Lựa chọn được 6 nội dung với 25 tiêu chí đánh giá toàn diện các mặt phản ánh tình trạng sức khỏe, gồm: Thể chất (hình thái - mật độ xương, thể lực, chức năng hô hấp - tim mạch, thần kinh – thần kinh cơ; Tâm thần và xã hội (cảm giác chủ quan).

Từ cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án lựa chọn được 03 giải pháp và xác định các nội dung của từng giải pháp, gồm: giải pháp mở rộng nội dung tập luyện (Yoga và Đi bộ định lượng), giải pháp nâng cao nhận thức về tác dụng của tập luyện TDTT, giải pháp kết hợp loại hình tập luyện Yoga với Đi bộ định lượng. Trên cơ sở đó xây dựng chương trình tập luyện chi tiết theo nội dung các giải pháp nhằm duy trì và NCSK cho NCT và tổ chức thực nghiệm đánh giá hiệu quả trong 01 năm. Kết quả thực nghiệm đã nâng cao được nhận thức, cải thiện hình thái và mật độ xương, nâng cao chức năng tim mạch, hô hấp, thần kinh và thể lực, cải thiện tinh thần của NCT.

NCS Vũ Thành Long trả lời câu hỏi của Hội đồng và các nhà khoa học

         Hội đồng có 07/07 (100%) thành viên có mặt  nhất trí đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh cấp bằng Tiến sĩ cho  NCS Vũ Thành Long sau khi đã hoàn thiện luận án theo kết luận của Hội đồng 

Chuyên mục tin tức