Quy trình thi năng khiếu trên phần mềm zoom trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2021

07-09-2021 21-35

Trường Đại học TDTT Bắc Ninh thông báo quy trình thi năng khiếu trên phần mềm zoom trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy đợt 2 năm 2021

QUY TRÌNH THI NĂNG KHIẾU TRÊN PHẦN MỀM ZOOM TRONG KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2021

Chuyên mục tin tức