Quyết định hỗi trợ miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập kỳ 1 năm học 2019-2020

13-05-2020 10-21

Quyết định của Trường Đại học TDTT Bắc Ninh về việc hỗ trợ miễn, giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập cho sinh viên đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2019-2020

Chuyên mục tin tức