Quyết định về việc ban hành điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021

18-08-2021 16-27

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh phê duyệt quyết định về việc ban hành điểm chuẩn trúng tuyển vào đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021

Chuyên mục tin tức