Sơ đồ điểm thi năng khiếu - Đợt 1 tuyển sinh 2022

11-07-2022 00-00

Trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh thông báo sơ đồ điểm thi năng khiếu - Đợt 1 tuyển sinh 2022

Chuyên mục tin tức