Thời khóa biển tuần 35

27-03-2022 16-14

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 35

 ( Từ ngày: 28/03/2021 Đến 01/04/2022)

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

PT BC K3

HIỀN

CS 55GDTC

THỤC

CS 57 HLTT

ÁNH HIỀN

CS 56 HL

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

PT BC K4

TUẤN

CS 56 GDTC2

VƯỢNG

CS 55GDTC

THỤC

CS 57 HLTT

ÁNH HIỀN

PT BC QL 55

TUẤN

CS 55GDTC

THỤC

PT BC K3

SỰ

CS 56 GDTC1;2

VƯỢNG

TUẤN

CS 57 GDTC

ÁNH HIỀN

CS 57 HLTT

ÁNH TUẤN

CS 56 GDTC1

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

PT BC K4

SỰ

 

 

 

3-4

CS 57 GDTC

ÁNH THỤC

CS 56 GDTC2

VƯỢNG

PT BC K1

TUẤN

CS 56 GDTC1

VƯỢNG

CS 57 GDTC

ÁNH TUẤN

PT BC K2

THỤC

PT BC K1

SỰ

PT BC K2

SỰ

CS 56 HL

VƯỢNG

 

5-6

PT BC QL 55

ÁNH

PT BC QL 55

TUẤN

CS 56 HL

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

PT BC QL 55

SỰ

 

 

 

 

7-8

     

 

   

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45.

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

16

 

2

Tô Xuân Thục

16

 

3

Nguyễn Ngọc sự

10

 

4

Nguyễn Tất Tuấn

14

 

5

Nguyễn Ngọc Ánh

14

 

6

NgThị Thu Hiền

8

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

78

 

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức