Thời khóa biểu tuần 03

14-08-2021 13-47

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

   BỘ MÔN LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 03

           Từ ngày: 16/08/2021-23/08/2021

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1+2

ĐLCMĐCSVN -56

Online - Minh

ĐLCMĐCSVN -56

Online- Minh

 

ĐLCMĐCSVN -56

Online - Minh

ĐLCMĐCSVN -56

Online - Minh

 

 

 

 

 

 

 

TKTH – 56

Online – Tỉnh

TKTH – 56

Online – Tỉnh

TKTH – 56

Online – Tỉnh

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

 

 3+4

ĐLCMĐCSVN -56

Online - Minh

 

 

ĐLCMĐCSVN -56

Online - Minh

 

 

Đo lường TT -55

Online – Tỉnh

 

 

Đo lường TT -55

Online – Tỉnh

 

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

 

 

 5+6

ĐLCMĐCSVN -56

Online - Minh

 

 

ĐLCMĐCSVN -56

Online - Minh

 

 

Đo lường TT -55

Online – Tỉnh

 

 

Đo lường TT -55

Online – Tỉnh

 

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

TKTH – 56

Online – Tỉnh

 

 

 

 7+8

ĐLCMĐCSVN -56

Online - Minh

 

 

ĐLCMĐCSVN -56

Online - Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

TKTH – 56

Online – Tuyết

 

 

 

9+10

TTHCM 56- VĐV cấp cao

Online

TTHCM 56- VĐV cấp cao

Online

TTHCM 56- VĐV cấp cao

Online

TTHCM 56- VĐV cấp cao

Online

TTHCM 56- VĐV cấp cao

Online

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Ghi chú: * ĐLCM (Đường lối cách mạng Đảng CSVN), TTHCM (Tư tưởng Hồ Chí Minh), TKTH ( Thống kê toán học), NCKH (Nghiên cứu khoa học), NLCNML (Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê), NN (Ngoại ngữ).

* Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45; Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00, Tiết 5+6 từ 14h00 đến 15h45; Tiết 7+8 từ 16h20 đến 18h00

*  Thời gian dành cho học online ( LớpVĐV và HLV cấp cao)

Thời gian học tối: Từ 19h00 đến 21h30

Thời gian học sáng: Từ 7h00 đến 11h00

Thời gian học chiu: Tiết 13h30 đến 17h30

 

 

 

 

 Bảng thống kê giờ Tuần 03

STT

Họ tên

Số giờ

1

ThS Lê Việt Hùng

00

2

ThS Nguyễn Văn Minh

20

3

TS Nguyễn Tiến Sơn

00

4

ThS Chu Thị Huyền

00

5

ThS Trịnh Thị Hiếu

10

6

CN Nguyễn Xuân Giang

00

7

ThS Nguyễn Thanh Lê

00

8

ThS Dương Thị Hoà

00

9

ThS Nguyễn Thanh Vân

00

10

ThS Dương Thị Lý

00

11

ThS  Phùng Thị Phương

00

12

Nguyễn Thị Lan Anh

00

13

ThS Nguyễn Văn Tỉnh

16

14

ThS Đồng Thị Minh Tâm

00

15

ThS Hoàng Thị Tuyết

12

16

CN Vũ Công Duẩn

00

Tổng

58

 

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Lê

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

Ths. Dương Thị Lý

 

 

Chuyên mục tin tức