THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 04

21-08-2021 09-17

 

 

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 04

(Từ 23/08/2021 đến 27/08/2021)

 

HỌC KỲ I                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

CS54 GDTC (GA10)

M.Phương+Hùng

CS54 GDTC (GA11)

M.Phương+ Hùng

 

CS54 GDTC (GA12)

M.Phương+H.Phương

CS56 GDTC (GA08)

Hùng+Hiếu

3+4

CS54 HLTT (GA07)

M.Phương+Hùng

 

CS56 GDTC (GA07)

Hùng+Hiếu

 

 

5+6

 

 

CS55 GDTC (GA010)

Thủy+Hùng

CS54 HLTT (GA08)

M.Phương+ Hùng

CS55 GDTC (GA12)

Thủy+Hùng

7+8

CS55 HLTT (GA07)

Thủy+Hùng

CS55 HLTT (GA08)

Thủy+Hùng

HỌP BM

(trực tuyến)

CS55 GDTC (GA11)

Thủy+Hùng

 

*GHI CHÚ:

  - Thứ 4 (25/08), tiết 78: Họp BM (trực tuyến)

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

22

 

Hiếu

4

 

Nga

 

 

Hoài Phương

2

 

Thủy

10  

Mai Phương

10

 

Tổng

48

 

TRƯỞNG BM

 

 

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

 

 

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức