Thời khóa biểu tuần 10

02-10-2021 23-29

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 10    Từ ngày:  04/10/2021                Đến ngày: 9/10/2021

                                                                                                           

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

CSK54GDTC

DUNG

PTK55 K1

DUNG

   PTK55 K4

HƯỜNG

PTK55 K1

      HƯỜNG

 

3+4

CSK54HLTT

HUY

CSK56GDTC

HUY

 

PTK55 K3

DUNG

 

PTK55YH

HƯỜNG

PTK55 K2

DUNG

 

CSK56GDTC

DUNG

 

PTK55 K2

DUNG

 

 

5+6

   

CSK55GDTC

HƯỜNG

CSK54HLTT

HUY

PTK55 K3

DUNG

 

CSK54GDTC

HUY

 

PTK55YH

HƯỜNG

 

 

7+8

CSK55HLTT

HUY

CSK55HLTT

HUY

 

CSK56 HLTT

HƯỜNG

 

CSK54GDTC

HƯỜNG

CSK55GDTC

HUY

CSK56 HLTT

DUNG

 

CSK55HLTT

HUY

 

PTK55 K4

HƯỜNG

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

16

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

16

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

16

00

 

Tổng

48

00

   TRƯỞNG BM                       GIÁO VỤ BM

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

Chuyên mục tin tức