Thời khóa biểu tuần 14

31-10-2021 11-25

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 14

 ( Từ ngày: 01/10/2021 Đến 05/11/2021)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

CS 54 GDTC

TUẤN SỰ

CS 56K2

VƯỢNG

CS 54 GDTC

TUẤN SỰ

CS 56K2

VƯỢNG

CS GDTC 57

ÁNH THỤC

CS HL 57

ÁNH SỰ 

 

CS HL 57

ÁNH SỰ 

 

 

 

3-4

CS 56K1

VƯỢNG

CS 56K1

VƯỢNG

CS HL 57

ÁNH TUẤN

 

 CS 56 HL

VƯỢNG

CS GDTC 57

ÁNH TUẤN

 

CS 55GDTC

THỤC

CS GDTC 57

ÁNH TUẤN

 

5-6

CS 56 HL

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

CS 55GDTC

THỤC

CS 54 GDTC

TUẤN SỰ

CS 56K2

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

CS 56 HL

VƯỢNG

 

 

 

7-8

CS 55 HL

THỤC

15h00

Họp bộ môn

CS 54 GDTC

TUẤN SỰ

CS 56K1

VƯỢNG

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 14h00, 78 từ 16h15. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

18

 

2

Tô Xuân Thục

12

 

3

Nguyễn Ngọc sự

12

 

4

Nguyễn Tất Tuấn

12

 

5

Nguyễn Ngọc Ánh

12

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

66

 

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức