Thời khóa biểu tuần 15

07-11-2021 17-48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 15

 ( Từ ngày: 08/10/2021 Đến 12/11/2021)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

CS 56K2

VƯỢNG

CS 56K2

VƯỢNG

CS GDTC 57

ÁNH TUẤN

CS HL 57

ÁNH SỰ

 

CS HL 57

ÁNH SỰ

 

 

 

3-4

CS 56K1

VƯỢNG

THI CS 54 GDTC

TUẤN SỰ

CS 56K1

VƯỢNG

CS HL 57

ÁNH SỰ

 

 CS 56 HL

VƯỢNG

CS GDTC 57

ÁNH TUẤN

 

CS 55GDTC

THỤC

CS GDTC 57

ÁNH TUẤN

 

5-6

CS 56 HL

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

CS 55GDTC

THỤC

CS 56K2

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

CS 56 HL

VƯỢNG

 

 

 

7-8

CS 55 HL

THỤC

   

CS 56K1

VƯỢNG

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 14h00, 78 từ 16h15. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

18

 

2

Tô Xuân Thục

10

 

3

Nguyễn Ngọc sự

6

1

4

Nguyễn Tất Tuấn

6

1

5

Nguyễn Ngọc Ánh

12

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

52

2

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức