Thời khóa biểu tuần 16

14-11-2021 19-27

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 16

 ( Từ ngày: 15/10/2021 Đến 20/11/2021)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

CS 56K2

VƯỢNG

CS 56K2

VƯỢNG

CS GDTC 57

ÁNH THỤC

 

 

MÍT TINH

 

 

 

3-4

CS 56K1

VƯỢNG

 

CS 56K1

VƯỢNG

CS HL 57

ÁNH SỰ

 

 CS 56 HL

VƯỢNG

CS GDTC 57

ÁNH TUẤN

 

CS HL 57

ÁNH SỰ

20/11

 

5-6

CS 56 HL

VƯỢNG

 

CS 55GDTC

THỤC

CS 56K1;2

VƯỢNG

CS HL 57

ÁNH SỰ

CS 56 HL

VƯỢNG

 

 

 

7-8

THI CS 55 HL

THỤC SỰ

   

 

CS GDTC 57

ÁNH TUẤN

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

16

 

2

Tô Xuân Thục

4

1

3

Nguyễn Ngọc sự

6

1

4

Nguyễn Tất Tuấn

4

 

5

Nguyễn Ngọc Ánh

12

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

42

2

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức