Thời khóa biểu tuần 19

05-12-2021 15-32

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 19

 ( Từ ngày: 06/12/2021 Đến 10/12/2021)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

BC PT K7

TUẤN

BC PT K10

THỤC

 

BC PT K9

THỤC

BC PT K7

TUẤN

BC PT K7;8

TUẤN

BC PT K9

THỤC

 

 

 

3-4

BC PT K8

TUẤN

CS HL 57

ÁNH SỰ

BC PT K10

THỤC

 

CS GDTC 57

ÁNH VƯỢNG

BC PT K9

THỤC

CS HL 57

ÁNH SỰ

 

BC PT K10

THỤC

 

BC PT K8

TUẤN

 

5-6

Học lại BC

TUẤN

Học lại BC

TUẤN

Học lại BC

TUẤN

Học lại BC

TUẤN

CS HL 57

ÁNH SỰ

Học lại BC

TUẤN

Học lại BC

TUẤN 

 

 

7-8

Học lại BC

TUẤN

Học lại BC

TUẤN

Học lại BC

TUẤN

Học lại BC

TUẤN

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

Học lại BC

TUẤN

Học lại BC

TUẤN

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM MS TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

2

 

2

Tô Xuân Thục

12

 

3

Nguyễn Ngọc sự

8

 

4

Nguyễn Tất Tuấn

40

 

5

Nguyễn Ngọc Ánh

10

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

72

 

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức