THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 2

06-08-2022 09-05

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: I  -  Năm học: 2022-2023

                                                                                                                       

       TUẦN:     2        Từ ngày:      8/8/2022                Đến ngày:        13/8/2022

                                                                                                           

            THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

CS K57 HLTT

HUY

CS K55 GDTC

DUNG

CS K56 HLTT

DUNG

 

CS K55 HLTT

HUY

CS K55 GDTC

DUNG

 

CS K55 HLTT

HUY

CS K57 HLTT

DUNG

 

3+4

CS K56 GDTC

HUY

CSK57 GDTC

DUNG

CS K56 GDTC

DUNG

 

 

CSK57 GDTC

DUNG

 

 

5+6

 

 

 

 

CS K56 HLTT

DUNG

 

7+8

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

8

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

0

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

16

00

 

Tổng

24

00

  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

   TRƯỞNG BM                       Cán bộ xếp lịch

                                     

Ts. Nguyễn Lê Huy           Ths Nguyễn Thùy Dung

 

Chuyên mục tin tức