Thời khóa biểu tuần 22

27-12-2021 12-00

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 22

 ( Từ ngày: 27/12/2021 Đến 31/12/2021)

HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

BC PT K7;10

TUẤN

BC PT K9

TUẤN

BC PT K7

TUẤN

BC PT K7;8

TUẤN

BC PT K9

TUẤN

 

 

 

3-4

BC PT K8

TUẤN

BC PT K10

TUẤN

CS HL 57

ÁNH VƯỢNG

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

BC PT K9

TUẤN

CS HL 57

ÁNH VƯỢNG

BC PT K10

TUẤN

BC PT K8

TUẤN

 

5-6

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

BC. D3. H

TUẤN

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

BC. D3. H

TUẤN

BC. D3. H

TUẤN

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

BC. D3. H

TUẤN

CS HL 57

ÁNH VƯỢNG

 

 

 

7-8

BC. D3. H

TUẤN

BC. D3. H

TUẤN

CS HL 57

ÁNH VƯỢNG

BC. D3. H

TUẤN

BC. D3. H

TUẤN

CS GDTC 57

ÁNH SỰ

THI BC. D3. H

TUẤN

 

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45. CÁC THẦY DẠY ONLINE BẰNG PHẦN MỀM MS TEAMS

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

8

 

2

Tô Xuân Thục

0

 

3

Nguyễn Ngọc sự

10

 

4

Nguyễn Tất Tuấn

36

1

5

Nguyễn Ngọc Ánh

18

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

72

 

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức