THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 22 NĂM HỌC 2021 - 2022

25-12-2021 22-32
TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH
BỘ MÔN: CẦU LÔNG
LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 22
Từ ngày 27 tháng 12 đến 21 tháng 12 năm 2021

HỌC KỲ: I            NĂM HỌC: 2021 - 2022

THỨ
TIẾT
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
THỨ 5
THỨ 6
1+2
CS57HLTT MINH+THẠCH
HỌC LẠI
PTU – GDTC
ĐỢT 3
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – GDTC
 ĐỢT 3
HUYỀN
CS57HLTT MINH+THẠCH
HỌC LẠI
PTU – GDTC
 ĐỢT 3
HUYỀN
CS57HLTT MINH+THẠCH
HỌC LẠI
PTU – GDTC
 ĐỢT 3
HUYỀN
CS57HLTT MINH+THẠCH
THI HP
HỌC LẠI
PTU – GDTC
 ĐỢT 3
HUYỀN+ĐỨC
3+4
HỌC LẠI
PTU – GDTC
ĐỢT 3
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – GDTC
 ĐỢT 3
HUYỀN
CS57GDTC MINH
HỌC LẠI
PTU – GDTC
 ĐỢT 3
HUYỀN
HỌC LẠI
PTU – GDTC
 ĐỢT 3
HUYỀN
 
5+6
CS57GDTC MINH
CS57GDTC MINH
 
CS57GDTC MINH
 
7+8
 
 
 
 
CS57GDTC MINH
9+10
 
THI LẦN 2
VĐV CẤP CAO
CS57HLTT THẠCH+ĐỨC
 
 
 
Lịch trực BM
 
 
 
 
 
 Ghi chú: - Hình thức học tập và giảng dạy trên phần mềm microsoft team
- Giảng dạy theo lịch mùa đông: Sáng từ 7h – 11h; Chiều từ 13h30’ – 17h30’ 

                     

 

Giờ dạy

Coi thi

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
TRƯỞNG BM
 

 

 
TS. NGUYỄN VĂN ĐỨC
Đức
0
2
GIÁO VỤ BM
 

 

 
NGUYỄN VĂN THẠCH
Minh
18
 
Thạch 
8
1
Huyền
16
1
Thư
0
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ
42
4
 
Chuyên mục tin tức