Thời khóa biểu tuần 37

09-04-2021 14-49

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

     BỘ MÔN LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

 LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 37

               Từ ngày: 12/04/2021 đến ngày 18/04/2021

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

 

1+2

 

 

NLMLN2­­_ Sơn

E6

 

 

 

 

NN2- Vân; Hòa; Lý

 H34;35;36

 

NN2 _Vân; Hòa;

H33;34;35

 

 

 

 

 

 

 

 

 3+4

NLMLN­­2_ Sơn

E6

NLMLN2¬ Sơn

E6

NLMLN2­­_ Sơn

E6

NLMLN­­2_ Sơn

E6

NLMLN­­2_ Sơn

E6

 

 

NN2_ Lê; Vân; Phương

H34;35;36

 

NN2_ Lê; Hòa; Phương

H34;35;36

 

 

 

PPNCKH_ Tâm E5

 

PPNCKH_ Tâm E3

 

 

 5+6

NLMLN­­2_ Sơn

E6

NLMLN2­­_ Sơn

E6

 

NLMLN­­2_ Sơn

E6

NLMLN­­2_ Sơn

E6

 

 

NN2_ Lê; Hòa; Lý

H33;34;36

 

 

NN2_ Lê; Hòa; Lý

33;34;36

 

 

PPNCKH_ E5 Tâm

PPNCKH_ E5 Tâm

 

PPNCKH_ Tâm E3

 

 

 7+8

 

 

 

 

 

 

 

T. Việt _ Lê

H36

 

T. Việt _ Lê

H36

 

 

PPNCKH_ E3 Tâm

PPNCKH_ E3 Tâm

 

PPNCKH_ Tâm E4

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

NLMLN2­­_Hùng

Online

 

 

 

 

 

               

Ghi chú: * ĐLCM (Đường lối cách mạng Đảng CSVN), TTHCM (Tư tưởng Hồ Chí Minh), TTK (Toán thống kê), NCKH (Nghiên cứu khoa học), NLCNML (Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê), NN (Ngoại ngữ).

* Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h50; Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00, Tiết 5+6 từ 13h30 đến 15h15; Tiết 7+8 từ 15h45 đến 17h30

 

 

 

 

 

 

 

 Bảng thống kê giờ Tuần 37

STT

Họ tên

Số giờ

1

ThS. Lê Việt Sơn

03

2

ThS Nguyễn Văn Minh

00

3

TS Nguyễn Tiến Sơn

20

4

ThS Chu Thị Huyền

00

5

ThS Trịnh Thị Hiếu

00

6

CN Nguyễn Xuân Giang

00

7

ThS Nguyễn Thanh Lê

12

8

ThS Dương Thị Hoà

10

9

ThS Nguyễn Thanh Vân

06

10

ThS Dương Thị Lý

08

11

ThS  PSơn Thị Phương

04

12

Nguyễn Thị Lan Anh

00

13

ThS Nguyễn Văn Tỉnh

00

14

ThS Đồng Thị Minh Tâm

16

15

ThS Hoàng Thị Tuyết

00

16

CN Vũ Công Duẩn

00

Tổng

79

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Lê

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

Ths. Dương Thị Lý

 

 

Chuyên mục tin tức