Thời khóa biểu tuần 40

03-05-2021 10-26

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

     BỘ MÔN LÝ LUẬN ĐẠI CƯƠNG

      LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 40

               Từ ngày: 03/05/2021 đến ngày 09/05/2021

 

Tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Th 7

Ch nht

 

1+2

 

 

NLMLN2­_Hùng

(online)

 

 

 

 

 

 

NN2- Vân; Hòa; Lý

 (online)

 

NN2 _ Vân; Hòa; Lý

  (online)

 

 

NN2_ Lê

 Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3+4

 

NLMLN2¬ Hùng

(online)

NLMLN­2_ Hùng

(online)

NLMLN­­2_ Hùng

(online)

NLMLN­­2_ Hùng

(online)

 

 

 

 

NN2_ Lê; Vân; Phương

(online)

 

NN2_ Lê; Vân; Phương

H34;35;36

 

 

NN2_ Lê

 Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5+6

 

NLMLN2­­_ Hùng

(online)

NLMLN­2_ Hùng

(online)

NLMLN­­2_ Hùng

(online)

NLMLN­­2_ Hùng

(online)

 

 

 

 

NN2_ Lê; Hòa; Lý

(online)

 

NN2_ Lê; Hòa; Lý

(online)

 

 

NN2_ Lê

 Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7+8

 

 

 

NLMLN­­2_ Hùng

(online)

 

 

 

 

 

T. Việt _ Lê

H36

 

T. Việt _ Lê

H36

 

 

NN2_ Lê

 Online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9+10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NN2_ Lê

 Online

NN2_ Lê

 Online

NN2_ Lê

 Online

NN2_ Lê

 Online

NN2_ Lê

 Online

 

 

                   

Ghi chú: * ĐLCM (Đường lối cách mạng Đảng CSVN), TTHCM (Tư tưởng Hồ Chí Minh), TTK (Toán thống kê), NCKH (Nghiên cứu khoa học), NLCNML (Nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lê), NN (Ngoại ngữ).

* Tiết 1+2 từ 7h00 đến 8h45; Tiết 3+4 từ 9h15 đến 11h00, Tiết 5+6 từ 14h đến 15h45; Tiết 7+8 từ 16h đến 18h00

 

 

 

 

 

 Bảng thống kê giờ Tuần 40

STT

Họ tên

Số giờ

1

ThS. Lê Việt Hùng

20

2

ThS Nguyễn Văn Minh

00

3

TS Nguyễn Tiến Sơn

00

4

ThS Chu Thị Huyền

00

5

ThS Trịnh Thị Hiếu

00

6

CN Nguyễn Xuân Giang

00

7

ThS Nguyễn Thanh Lê

40

8

ThS Dương Thị Hoà

08

9

ThS Nguyễn Thanh Vân

08

10

ThS Dương Thị Lý

08

11

ThS  PHùng Thị Phương

04

12

Nguyễn Thị Lan Anh

00

13

ThS Nguyễn Văn Tỉnh

00

14

ThS Đồng Thị Minh Tâm

00

15

ThS Hoàng Thị Tuyết

00

16

CN Vũ Công Duẩn

00

Tổng

88

 

P.TRƯỞNG BỘ MÔN

 

 

Ths. Nguyễn Thị Thanh Lê

GIÁO VỤ BỘ MÔN

 

 

Ths. Dương Thị Lý

 

 

Chuyên mục tin tức