Thời khóa biểu tuần 40

02-05-2022 18-01

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 40

 ( Từ ngày: 02/05/2021 Đến 06/05/2022)

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

   

 

CS 56 HL

VƯỢNG

 CS 55 HL

THỤC

CS 56 HL

VƯỢNG

THI PT QL

TUÁN SỰ

CS 56 HL

VƯỢNG

CS 55 HL

THỤC

 

 

 

3-4

   

CS 56 GDTC1;2

VƯỢNG

THỤC

CS 56 GDTC1;2

VƯỢNG

SỰ

   

5-6

   

 

 

CS 55 HL

THỤC

   

 

 

7-8

     

 

   

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45.

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

10

 

2

Tô Xuân Thục

8

 

3

Nguyễn Ngọc sự

2

1

4

Nguyễn Tất Tuấn

 

1

5

Nguyễn Ngọc Ánh

   

6

NgThị Thu Hiền

   

7

Lê Trí Trường

   

Tổng

20

2

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức