Thời khóa biểu tuần 40

03-05-2022 19-28

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH             LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY 

            BỘ MÔN: GOLF                                 Học kỳ: II  -  Năm học: 2021-2022

                                                                                                                       

       TUẦN: 40      Từ ngày:   2/5/2022                  Đến ngày:     7/5/2022     

                                                         

      THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

 

1+2

 

 

 

 

CS K56HLTT

HUY

 

CS K55 HLTT

HƯỜNG

CS K56HLTT

HƯỜNG

CS K55 HLTT

HƯỜNG

 

CS K56HLTT

HUY

 

3+4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5+6

 

 

CS K55 HLTT

       DUNG

 

 

 

 

7+8

 

 

CS K56 GDTC

DUNG

 

CS K56 GDTC

DUNG

 

 

 

 

 

 

 

 

                  BẢNG THỐNG KÊ GIỜ

TT

Giảng viên

Giờ dạy

Coi thi

1

TS. Nguyễn Lê Huy

4

00

2

TS. Nguyễn Xuân Hường

6

00

3

ThS Nguyễn Thùy Dung

6

00

 

Tổng

16

00

   TRƯỞNG BM                       CB XẾP LỊCH

 

 

Ts. Nguyễn Lê Huy      Ths Nguyễn Thùy Dung

 

Chuyên mục tin tức