THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 41

06-05-2022 23-29

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 41

(Từ 09/05/2022 đến 13/05/2022)

 

HỌC KỲ II                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

 

 

 

CS 55 HLTT (KTHP)

Thủy+M.Phg

CS 56 GDTC (GA 35)

Hiếu+Thu

3+4

CS 56 GDTC (GA34)

Hiếu+Thu

 

 

 

 

5+6

 

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

 

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

 

 

Hiếu

4

 

Nga

 

 

Hoài Phương

 

 

Thủy

 

1

Mai Phương

 

1

Thảo

 

 

Thu

4

 

Tổng

8

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức