Thời khóa biểu tuần 41

07-05-2022 14-59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

Bộ môn: Bóng chuyền

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN: 41

 ( Từ ngày: 09/05/2021 Đến 13/05/2022)

HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021 – 2022

Thứ

Tiết

Hai

Ba

Năm

Sáu

Bảy

1-2

 

CS 56 HL

VƯỢNG

 

THI CS 55 HL

THỤC SỰ

   

 

 

3-4

CS 56 GDTC1;2

VƯỢNG SỰ

   

CS 56 GDTC1;2

VƯỢNG SỰ

CS 56 HL

VƯỢNG

 

5-6

   

 

 

     

 

 

7-8

     

 

   

9-10

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tiết 56 từ 13h30, 78 từ 15h45.

TT

Giáo viên

Giờ dạy

Coi thi

   1

Phạm Thế Vượng

8

 

2

Tô Xuân Thục

0

1

3

Nguyễn Ngọc sự

4

1

4

Nguyễn Tất Tuấn

0

 

5

Nguyễn Ngọc Ánh

0

 

6

NgThị Thu Hiền

0

 

7

Lê Trí Trường

0

 

Tổng

12

2

   

     T. BỘ MÔN                       GV. BỘ MÔN

 

 

 

TS. TÔ XUÂN THỤC     THS. NGUYỄN TẤT TUẤN

 

 

 

 

 

Chuyên mục tin tức