THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 42

15-05-2022 09-56

TRƯỜNG ĐH TDTT BẮC NINH

BỘ MÔN: THỂ DỤC

LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY TUẦN 42

(Từ 16/05/2022 đến 20/05/2022)

 

HỌC KỲ II                 NĂM HỌC 2021 – 2022

THỨ

TIẾT

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

1+2

CHÀO CỜ

ĐẦU THÁNG

CS 55 HLTT

Thủy+M.Phg

 

CS 57 GDTC

H.Phg+Hiệp

CS 55 HLTT

Thủy+M.Phg

CS 55 HLTT

Thủy+M.Phg

 

CS 57 GDTC

H.Phg+Hiệp

 

CS 57 HLTT

Hiếu+Dũng

CS 55 HLTT

Thủy+M.Phg

 

CS 57 HLTT

H.Phg+Dũng

3+4

CS 55 HLTT

Thủy+M.Phg

 

CS 56 GDTC

Hiếu+Thu

CS 55 GDTC

Thủy+M.Phg

CS 55 GDTC

Thủy+M.Phg

 

CS 56 GDTC

Hiếu+Thu

 

CS 57 GDTC

H.Phg+Hiệp

CS 55 GDTC

Thủy+M.Phg

CS 55 GDTC

Thủy+M.Phg

5+6

CS 55 GDTC

Thủy+M.Phg

 

CS 57 HLTT

H.Phg+Dũng

 

 

 

 

7+8

 

 

 

 

 

GV

Giờ dạy

Coi thi

Hùng

 

 

Hiếu

6

 

Nga

 

 

Hoài Phương

10

 

Thủy

20

 

Mai Phương

20

 

Thu

4

 

Dũng

6

 

Hiệp

6

 

Tổng

16

 

 

TRƯỞNG BM

TS. NGUYỄN HỮU HÙNG

 GIÁO VỤ BM

       VŨ THỊ MAI PHƯƠNG

Chuyên mục tin tức